Školáci do ciziny! Radnice podpoří výuku jazyků

Až pět set dětí ze základních škol v Praze 6 by se v letošním školním roce mělo vydat na jazykové kurzy do partnerských měst v zahraničí zdokonalit angličtinu, italštinu, španělštinu, němčinu, ruštinu nebo francouzštinu.

Aspoň takový je plán starosty Tomáše Chalupy, který rozjíždí nový radniční program Otevřený svět.

„Pokud se děti mají naučit cizímu jazyku, musejí vycestovat, otrkat se, porozumět prostředí,“ domnívá se starosta Chalupa a dodává, že znalost cizích jazyků jedním z klíčů ke kvalitnímu vzdělání. „To, že se děti budou učit cizímu jazyku v jeho přirozeném prostředí, jim dá mnohem více, než memorování v lavicích v Praze,“ je přesvědčen starosta, který má sám ze studentských let obdobnou zkušenost.

Program Otevřený svět by se měl týkat hlavně žáků 7., 8. a 9. tříd základních škol, a to nikoliv jen jazykových. Radnice by chtěla dětem financovat náklady na dopravu při školních výměnných zájezdech. Ty jsou totiž obvykle nejdražší položkou. „Při partnerských výměnách děti obvykle bydlí v rodinách a další náklady na cestu jsou malé. Tím, že zaplatíme dopravu, budou výměnné pobyty dostupné takřka pro každého,“ míní starosta. Upozorňuje však, že důležitou podmínkou financování cesty bude skutečnost, že děti stráví výukou výraznou část pobytu. „Nebudeme platit výlety do zahraničí,“ upozorňuje.

Více než dva miliony na granty
Pokud by se podařilo rozjet projekt v tak masivní míře, mohlo by to znamenat průlom ve výuce jazyků. Za cizími jazyky by vycestovalo pětkrát více dětí než minulý školní rok, kdy jich vycestovalo sto dvacet. I na jejich cestách se podílela městská část. V grantovém programu mezi základní školy a víceletá gymnázia rozdělila dva a čtvrt milionu korun.

Praha 6 tak například v roce 2008 přispěla na jazykové pobyty dětí ze ZŠ Dědina v Anglii, školáci ze ZŠ Emy Destinnové dostali přidáno na výměnný pobyt ve španělském Madridu, v pařížské škole ve čtvrti Drancy nebo anglickém Cheddaru, a žáci ze ZŠ Hanspaulka si zdokonalovali italštinu v partnerském městě Roncegnu.

„To, že se městská část rozhodla podporovat a dotovat jazykové výjezdy dětí, je velmi osvícené a znamená to obrovskou pomoc školám. ZŠ Emy Destinnové dosud vyčerpala na grantových dotacích téměř 400 tisíc korun. Cena výjezdů se tak pro rodiče výrazně snížila,“ říká ředitelka školy Ludmila Fišerová, která je přesvědčena, že výměnné výukové pobyty dětí jsou ve výuce cizích jazyků nesmírně důležitou doplňkovou aktivitou. „Přinášejí dětem živý styk s jazykem, kterému se učí, a také posilují řečové a konverzační dovednosti, při kterých je výrazným motivačním prvkem i navazování nových přátelství,“ vysvětluje s tím, že ZŠ Emy Destinnové se snaží tímto způsobem obohacovat výuku cizích jazyků co nejvíce. Na výměnách se vystřídaly od roku 1994, kdy se uskutečnila první, již stovky žáků.

Spoluúčast radnice oceňují i rodiče: „Cestu jsme byli připraveni uhradit celou, příspěvek na dopravu nás ale velmi potěšil. Syn se z pobytu v Anglii vrátil s větší chutí učit se anglicky, když viděl, jak je potřeba umět se domluvit,“ chválí si maminka dvanáctiletého Jirky ze ZŠ Emy Destinnové.

Městská část již nyní spolufinancuje i cesty žáků z víceletého gymnázia Nad Alejí. „Jde o děti, které jsou sice na gymnáziu, ale ve věku, které spadá do období studia na základní škole,“ říká vedoucí odboru školství Jan Holický.

Zastupitelé tak letos schválili příspěvek 200 tisíc korun pro žáky gymnázia, kteří se účastnili jazykového kurzu v Barnstaplu. Příspěvek na jazykové pobyty je ovšem určen výhradně dětem, které mají trvalé bydliště v Praze 6.

„Je to logické, jsou to peníze městské části a tudíž pro naše občany,“ vysvětluje Jan Holický s tím, že žáci z jiných městských částí studující ve školách v Praze 6 si mohou zažádat o příspěvek na své radnici. Tyto případy také fungují,“ dodává.

Cestu zaplatí partneři
Program Otevřený svět je jedním z nejambicióznějších programů radnice. „V dějinách radnice Prahy 6 jsme ještě nikdy tak velký projekt nespustili. Týká se nejen samotné výuky v cizích jazycích a zahraničních studijních pobytů žáků a studentů, ale také vytváření podmínek pro zahraniční učitele cizích jazyků a účasti škol v mezinárodní spolupráci,“ potvrdil starosta Chalupa.

Městská část by však nakonec neměla být tím, kdo výměnné jazykové pobyty dětí zaplatí. „Chceme do projektu vtáhnout další partnery. V tuto chvíli intenzivně jednáme se Správou letiště Praha, které by mělo projekt z velké části financovat,“ vysvětluje starosta a věří, že se pro projekt najde dostatek partnerů.

Související články

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Celý článek23. 11. 2023