Setkání se zástupci spolků byla po několika letech opět obnovena

Starosta Prahy 6 Jakub Stárek se společně se členy Rady a dalšími zástupci městské části sešli se zástupci spolků působících na území městské části, které se v roce 2020 připojily ke společnému memorandu o budoucí spolupráci. Tradice setkávání zástupců radnice se spolky však byla zahájena už v roce 2015.

Hlavní foto

Cílem spolupráce je podpora a rozvoj občanské společnosti a dialogu mezi volenými zástupci a občany, což je nedílnou součástí politické kultury samosprávy městské části Praha 6.

Na úvodním setkání v tomto volebním období se diskutovala témata, která jednotlivé spolky chtějí v rámci nastavení vzájemné spolupráce řešit.

Přítomní se shodli na tom, že do budoucna se budou podobná setkání konat v tomto formátu i nadále na základě aktuálních témat, která bude nutné projednat.
„Já i jednotliví členové Rady a zástupci městské části jsme připraveni se potkávat i ad hoc s jednotlivými spolky nad konkrétními tématy,“ řekl na setkání starosta Jakub Stárek.
Debatovalo se rovněž o možnosti zapojení spolků do připravovaného strategického plánu Prahy 6 a systémové participaci u větších projektů. Hovořilo se také například o zveřejňování záměrů soukromých investorů, budoucnosti Nápadu pro Šestku, nástroje pro územní plánování, ochrana a rozvoj zeleně, nastavení spolupráce na setkávání s občany, podpora komunitních akcí či připomínkování metropolitního plánu.