Setkání k rekonstrukci Říčanovy ulice a revitalizaci náměstíček

Zveme místní obyvatele ke společnému setkání na téma rekonstrukce Říčanovy ulice a související revitalizace tří břevnovských náměstíček. Setkání se uskuteční formou procházky v dotčeném území 25. ledna od 17 hodin, sraz je na rohu ulic Říčanova a 8. listopadu.

Hlavní foto

Říčanova ulice, jejíž součástí náměstíčka jsou, je ve vlastnictví hlavního města Prahy, které prostřednictvím své správcovské organizace TSK připravilo projekt na rekonstrukci. Ta spočívala pouze v opravách povrchů. Praha 6 tento krok vnímá jako promarněnou šanci na revitalizaci městského prostoru, proto z vlastní iniciativy nechala připravit pracovní návrhy na vylepšení podoby náměstíček. Ty následně dala k dispozici projektantovi stavby.

K návrhům se mohou vyjádřit i místní obyvatelé. Své komentáře lidé mohou směřovat emailem k referentce participace Halině Himmelové na hhimmelova@praha6.cz. Sběr podnětů bude probíhat zároveň během procházky se zástupci městské části. Návrhy veřejnosti na úpravy předá městská část zpracovateli projektu.

Související články

V souvislosti se zahájením provozu tramvají na Dědinu je nutné upozornit, že ještě nějakou dobu budou probíhat dokončovací práce, a chceme tedy požádat občany o trpělivost a obezřetnost. Stejně tak městská policie připravuje přednášky pro děti a opatření, která souvisejí s provozem nové tramvajové tratě Divoká Šárka – Dědina.

Celý článek20. 10. 2023

Orientační běh zná snad skoro každý, ale o dopravním orienťáku slyší řada lidí patrně poprvé. A poprvé se tento netypický orientační závod uskuteční 21. září na území městské části Praha 6. Závod je organizován v rámci Evropského týdne mobility.

Celý článek17. 9. 2023