Setkání k rekonstrukci Říčanovy ulice a revitalizaci náměstíček

Zveme místní obyvatele ke společnému setkání na téma rekonstrukce Říčanovy ulice a související revitalizace tří břevnovských náměstíček. Setkání se uskuteční formou procházky v dotčeném území 25. ledna od 17 hodin, sraz je na rohu ulic Říčanova a 8. listopadu.

Hlavní foto

Říčanova ulice, jejíž součástí náměstíčka jsou, je ve vlastnictví hlavního města Prahy, které prostřednictvím své správcovské organizace TSK připravilo projekt na rekonstrukci. Ta spočívala pouze v opravách povrchů. Praha 6 tento krok vnímá jako promarněnou šanci na revitalizaci městského prostoru, proto z vlastní iniciativy nechala připravit pracovní návrhy na vylepšení podoby náměstíček. Ty následně dala k dispozici projektantovi stavby.

K návrhům se mohou vyjádřit i místní obyvatelé. Své komentáře lidé mohou směřovat emailem k referentce participace Halině Himmelové na hhimmelova@praha6.cz. Sběr podnětů bude probíhat zároveň během procházky se zástupci městské části. Návrhy veřejnosti na úpravy předá městská část zpracovateli projektu.

Související články

Vedení Středočeského kraje se ohradilo proti návrhu Prahy 6, která plánuje ve spolupráci s hlavním městem, TSK, Ropidem a policií zavést opatření pro preferenci městské hromadné dopravy s cílem eliminovat dopravní zátěž, která vychází z nadměrné individuální automobilové dopravy přijíždějící ze Středočeského kraje.

Celý článek29. 4. 2024