Šestku povede ODS v koalici s ČSSD

Prahu 6 povedou další čtyři roky Občanští demokraté společně s ČSSD. Obě strany se dnes v nočních hodinách na radnici Prahy 6 dohodli na koaliční dohodě, která předpokládá rozdělení křesel v obecní radě v poměru 7:2 pro vítěze voleb.

Hlavní foto

Obě strany se zároveň shodly na tom, že nabídnou buď TOP 09, nebo Straně Zelených uzavření Dohody o koordinovaném postupu v oblasti strategického rozvoje.

„O možné spolupráci na radnici jsme během těch tří týdnů od uzavření volebních místností jednali se všemi demokratickými stranami, které uspěly v boji o zastupitelská křesla. Vyjma komunistů se ukázalo, že průnik v programových tezích existuje mezi všemi stranami. Nakonec tedy zvítězila nabídka nejvýhodnější pro ODS,“ prohlásil bezprostředně po skončení jednání kandidát na starostu pro další období Tomáš Chalupa, podle kterého o koaličním partnerovi rozhodla především připravenost a ochota ČSSD ke koaličním podmínkám a také názorová jednotnost sociálně-demokratického týmu vyjednavačů.

„Zatímco TOP 09 nabídla koalici s poměrem účasti v Radě 6:3 se starostou za ODS, ČSSD přišla s návrhem 7:2 plus starosta. TOP 09 byla ochotna přistoupit pouze na dvoukoaliční projekt, sociální demokraté deklarovali ochotu hledat širší shodu i rozdělení moci do širšího  demokratického spektra. Sociální demokracie byla v rozhodování na jednáních rychlá, názorově jednotná a ochotná dělat kompromisy, zároveň však plně a hluboce informovaná o situaci Prahy 6, a jejích prioritách. ODS coby vítězná strana hodlá v dalších čtyřech letech na Praze 6 prosadit maximum ze svého volebního programu a tak logicky hledala partnera, se kterým nalezne co nejširší shodu, který bude i zárukou stability. Partnera, který je zároveň okamžitě schopen převzít své kompetence se znalostí podstaty, ale i detailů.  A v ČSSD jsme takového partnera, i s ohledem na naše historické zkušenosti na Praze 6, našli,“ dodal.

Se sociální demokracií má ODS v šestém pražském obvodě už zkušenost. První koaliční dohodu podepsali komunální představitelé obou stran již v roce 2000, poté, co se rozpadl tehdejší koaliční partner Unie svobody, který jako koaliční partner nahradil partnera z předchozích období, ODA.  Po letech nestability se situace na radnici stabilizovala.

V roce 2002 uzavřela ODS koalici s KDU-ČSL (lidoveckým radním byl bývalý starosta za ODA) a ČSSD. Plnění volebního programu na radnici obyvatelé Prahy 6 ocenili v dalších komunálních volbách roku 2006 odevzdáním 57% hlasů pro kandidátku ODS, což bylo nejvíc, co se kdy této straně v Praze 6 podařilo.

 Po těchto volbách uzavřela ODS koaliční smlouvu se stranou Evropských demokratů a dohodu o spolupráci v oblasti strategického rozvoje se sociální demokracií. V posledním roce se strana Evropští demokraté v Praze 6 rozpadla, část členů přešla do Věci veřejných, část odešla do TOP09, část se stala nezávislými. Ve volbách v roce 2010 získala ODS skoro 42 procent hlasů voličů, nejvíc ze všech stran mezi tzv.velkými městskými částmi Prahy.

I přes podepsanou koaliční dohodu se ODS i sociální demokraté shodli na potřebě spolupráce s ostatními stranami, TOP 09 a SZ. „S TOP09 i se Zelenými jsme samozřejmě o koalici jednali také, neboť z hlediska programové shody i zde existoval značný průnik. I proto nabízíme jedné či druhé z těchto stran spolupráci v projektech, které svým významem i dopadem dalece přesahují jedno volební období,“ prohlásil Chalupa. V Praze 6 v následujících letech budou probíhat stavby, které zásadním způsobem ovlivní její podobu, ať už jde o dokončení výstavby tunelového komplexu Blanka, tak zahájenou výstavbu metra, uvažovaný rozvoj letiště či připravovanou rekonstrukci a výstavbu nové Ústřední čistírny odpadních vod. „Hledám každého člena zastupitelstva, napříč politickým spektrem, v koalici i opozici, pravého šestkového srdcaře, který bude ochoten společně prosazovat takové řešení, která Praze 6 přinesou co největší užitek,“ vysvětluje Chalupa,

Prioritami nové radnice budou v nadcházejících čtyřech letech péče o seniory a sociální otázky, především pak další budování domů s pečovatelskou službou, komunitních center a seniorských hřišť. Nové vedení hodlá prosadit na pražském Magistrátu parkovací zóny, zvýšit kapacitu mateřských škol, budovat a revitalizovat další zeleň, dbát na čistotu a pořádek, nebo zahájit proces změny  průmyslové zóny ve staré Ruzyni v městskou čtvrť.