Šestkové školy mají nové třídy i odborné učebny

Bubenečské základní školy E. Destinnové a nám. Svobody v Praze 6 přivítaly 1. září školáky v nových prostorách. Komplex základních škol se rozrostl o nové třídy i odborné učebny, které vznikly půdní vestavbou. Kapacita obou škol se tak navýšila o 240 míst a obě jsou nyní bezbariérové.

Hlavní foto

„Projekt přístavby škol jsme chystali velmi precizně a ve spolupráci s oběma řediteli. I proto se nyní můžeme společně radovat z toho, že školy dostávají zázemí pro další zkvalitnění výuky. Jde totiž nejen o zvýšení kapacit obou škol, ale zejména o vybudování mnoha odborných učeben, divadelního sálu, knihovny a zázemí pro pedagogy, školy získávají i další interaktivní tabule,“ popisuje radní pro školství Marie Kubíková.

Po roce stavebních prací mají obě školy nové kmenové učebny pro 240 žáků, odborné učebny, knihovny, studovny, kabinety a potřebné sociální zázemí. Obě se také staly bezbariérovými – díky novým výtahům umístěných do schodišťových věží a pojízdným plošinám.

Vedení obou škol oceňuje především zřízení odborných učeben. „Kromě čtyř učeben pro výuku jazyků s nejmodernějším vybavením vznikla učebna chemie s kabinetem, která splňuje požadavky současného i budoucího směru ve vzdělávání. Žákům se mimo jiné otevře cvičná kuchyňka, rozvíjet své dovednosti a schopnosti mohou také v keramické dílně a polytechnické učebně. Nechybí ani kabinet primární prevence,“ vypočítává ředitel ZŠ Emy Destinnové Ota Bažant.

„Díky půdní vestavbě můžeme zvýšit odbornou úroveň výuky. Zřízením přírodovědné laboratoře, hudebně-dramatického sálu s knihovnou, dějepisné a zeměpisné učebny i novým vybavením digitálními technologiemi budou moci učitelé děti názorně motivovat k touze po poznávání a k nabývání nových dovedností,“ říká ředitelka ZŠ nám. Svobody Michaela Rybářová. Díky participativnímu projektu Prahy 6 Šance do škol si žáci dovybavili nové prostory podle svých představ –  akváriem v přírodovědné učebně nebo bicí soupravou v hudebně.

„Stavba za provozu byla velmi náročná a jsem rád, že se ji podařilo včas dokončit, zejména v době, kdy řada materiálů nebyla snadno dostupná. V příštím roce je v plánu rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ nám. Svobody a revitalizace školního dvora,“ doplnil Zdeněk Hořánek, radní Prahy 6 a předseda představenstva městské správcovské společnosti Sneo.

Krom vlastních vestaveb byla v obou školách vyměněna umyvadla ve třídách a přivedena k nim teplá voda, opravila se také dosluhující kanalizace a obložení tělocvičny.


Půdní vestavba ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2
Náklady: 91 mil. Kč bez DPH
Zhotovitel:  Metrostav DIZ s.r.o.
Projektový ateliér: Atelier 99 s.r.o.
Investiční dotace MHMP:  27 mil. Kč


Nové prostory ZŠ Emy Destinnové: 2 kmenové třídy, 5 malých učeben, Odborná učebna/kmenová třída, knihovna, studovna, herna, keramická dílna, 2 kabinety, hygienické zázemí

Nové prostory ZŠ nám. Svobody 2:
4 kmenové třídy, 1 malá učebna, odborná učebna/kmenová třída, knihovna, hudebně dramatický sál, 4 kabinety, 1 PC učebna, hygienické zázemí

Související články

Mlžítko na zahradu, stůl na pingpong, venkovní posilovna, relaxační polštáře, stojany na koloběžky ale třeba také dělící stěny mezi pisoáry na toaletách. To vše jsou nápady, které na přání svých žáků budou nyní realizovat základní školy v Praze 6 – díky participativnímu projektu Šance do škol.

Celý článek10. 10. 2022

Praha 6 pravidelně oceňuje nejlepší učitele ve svých základních školách. Titul Vynikající učitel převzali pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek27. 9. 2022