Šestkové školy mají nové třídy i odborné učebny

Bubenečské základní školy E. Destinnové a nám. Svobody v Praze 6 přivítaly 1. září školáky v nových prostorách. Komplex základních škol se rozrostl o nové třídy i odborné učebny, které vznikly půdní vestavbou. Kapacita obou škol se tak navýšila o 240 míst a obě jsou nyní bezbariérové.

Hlavní foto

„Projekt přístavby škol jsme chystali velmi precizně a ve spolupráci s oběma řediteli. I proto se nyní můžeme společně radovat z toho, že školy dostávají zázemí pro další zkvalitnění výuky. Jde totiž nejen o zvýšení kapacit obou škol, ale zejména o vybudování mnoha odborných učeben, divadelního sálu, knihovny a zázemí pro pedagogy, školy získávají i další interaktivní tabule,“ popisuje radní pro školství Marie Kubíková.

Po roce stavebních prací mají obě školy nové kmenové učebny pro 240 žáků, odborné učebny, knihovny, studovny, kabinety a potřebné sociální zázemí. Obě se také staly bezbariérovými – díky novým výtahům umístěných do schodišťových věží a pojízdným plošinám.

Vedení obou škol oceňuje především zřízení odborných učeben. „Kromě čtyř učeben pro výuku jazyků s nejmodernějším vybavením vznikla učebna chemie s kabinetem, která splňuje požadavky současného i budoucího směru ve vzdělávání. Žákům se mimo jiné otevře cvičná kuchyňka, rozvíjet své dovednosti a schopnosti mohou také v keramické dílně a polytechnické učebně. Nechybí ani kabinet primární prevence,“ vypočítává ředitel ZŠ Emy Destinnové Ota Bažant.

„Díky půdní vestavbě můžeme zvýšit odbornou úroveň výuky. Zřízením přírodovědné laboratoře, hudebně-dramatického sálu s knihovnou, dějepisné a zeměpisné učebny i novým vybavením digitálními technologiemi budou moci učitelé děti názorně motivovat k touze po poznávání a k nabývání nových dovedností,“ říká ředitelka ZŠ nám. Svobody Michaela Rybářová. Díky participativnímu projektu Prahy 6 Šance do škol si žáci dovybavili nové prostory podle svých představ –  akváriem v přírodovědné učebně nebo bicí soupravou v hudebně.

„Stavba za provozu byla velmi náročná a jsem rád, že se ji podařilo včas dokončit, zejména v době, kdy řada materiálů nebyla snadno dostupná. V příštím roce je v plánu rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ nám. Svobody a revitalizace školního dvora,“ doplnil Zdeněk Hořánek, radní Prahy 6 a předseda představenstva městské správcovské společnosti Sneo.

Krom vlastních vestaveb byla v obou školách vyměněna umyvadla ve třídách a přivedena k nim teplá voda, opravila se také dosluhující kanalizace a obložení tělocvičny.


Půdní vestavba ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody 2
Náklady: 91 mil. Kč bez DPH
Zhotovitel:  Metrostav DIZ s.r.o.
Projektový ateliér: Atelier 99 s.r.o.
Investiční dotace MHMP:  27 mil. Kč


Nové prostory ZŠ Emy Destinnové: 2 kmenové třídy, 5 malých učeben, Odborná učebna/kmenová třída, knihovna, studovna, herna, keramická dílna, 2 kabinety, hygienické zázemí

Nové prostory ZŠ nám. Svobody 2:
4 kmenové třídy, 1 malá učebna, odborná učebna/kmenová třída, knihovna, hudebně dramatický sál, 4 kabinety, 1 PC učebna, hygienické zázemí

Související články

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024