Šestka pokvete na více místech

Na šestce na jaře rozkvetou nové záhony, jejichž přípravu v listopadu zahájil odbor životního prostředí. Přibudou záhony trvalek, letniček i nové květnaté pásy.

Hlavní foto

Zcela nový kruhový záhon vzniká u památníku Tycho de Brahe a Johannese Keplera na Hládkově. Půjde o smíšenou výsadbu trvalek a letniček. Na Petřinách v křižovatce Na Větrníku se trvalkový záhon přesouvá na plochu, kterou má ve správě městská část. Současné záhony, které se nacházejí na ploše spravované TSK, budou postupně rušeny, neboť plánovaná rekonstrukce křižovatky s nimi v projektu nepočítá.

 Levandulový záhon bude nově ve středovém pásu Patočkovy ulice na úrovni křižovatky s Bělohorskou ulicí. Další novinkou budou příští rok rozkvetlé třezalkové záhony podél Evropské – v parku u Velvarské, u Thákurovy ulice a Na Vlčovce. Pro všechny tyto akce vyžila městská část  dotační program hlavního města.

Z vlastního rozpočtu pak Praha 6 realizuje přípravu květinových pásů ve dvou lokalitách. Jedná se o křížení Patočkovy ulice s Radimovou a na Vypichu nad točnou tramvají, při odbočce do Ankarské. Po odstranění travního drnu bude navezena kvalitní zemina a v jarních měsících na přelomu dubna a května dojde k výsevu travino-bylinných směsí s obsahem letniček – koukolu, měsíčku, chrpy, ostrožky, krásnoočka, sluncovky, lnu a dalších druhů, které zatravněným plochám dodají v době květu atraktivní vzhled.