ŠESTKA JE JEDNA Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH ČTVRTÍ METROPOLE

ŠESTKA JE JEDNA Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH ČTVRTÍ METROPOLE, RADNICE BUDE PODPOROVAT PREVENCI A PŘEDNÁŠKY

Praha, 24. 4. 2015 - Téměř každý třetí trestný čin objasněn, v případě loupeží objasněna téměř polovina a přibližně každé sedmé ukradené vozidlo vypátráno. Nejčastějším trestným činem jsou v Praze 6 drobné majetkové delikty jako krádeže motorových vozidel a věcí z nich, kapesní krádeže a vandalismus. Takové jsou závěry bezpečnostní zprávy policie a strážníků za rok 2014, kterou v pátek 24. 4. 2015 projednalo zastupitelstvo. Jedno je jisté, Praha 6 patří mezi nejbezpečnější čtvrti metropole.

Hlavní foto

„Velmi oceňuji, že právě díky práci policie a strážníků je Praha 6 dlouhodobě jednou z nejbezpečnějších městských částí. Je to dáno tím, že můj předchůdce, místostarosta pro bezpečnost Jan Záruba nastavil velmi dobrou vzájemnou spolupráci, ve které nyní pokračujeme. Je mým zájmem oblast bezpečnosti nepodceňovat a nadále Prahu 6 mít jako klidnou čtvrť metropole, kde se občané cítí bezpečně,“ řekla Petra Kolínská (SZ), zástupkyně starosty.

Za loňský rok hlásí policie jeden případ pokusu o vraždu ve Vokovicích. Alarmující byl také případ ubití bezdomovce na Hradčanské. Nejvyšší procento násilné trestné činnosti šesté městské části je pácháno v Dejvicích. Městská policie například upozorňuje na problematiku vraků motorových vozidel, kdy bylo vloni oznámeno 99 vraků. Strážníci se zaměřili také na kontroly požívání alkoholu na veřejných místech, kde je to zakázano a řešili o 60 případů více než v roce 2013 a například zajistili 54 volně pobíhajících psů.

Hlavní priority a cíle radnice v oblasti bezpečnosti jsou také v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 6 na období 2014 – 2018.

„Nezanedbatelnou roli zde totiž hraje právě prevence kriminality u nejvíce ohrožených skupin populace, jako jsou mládež a senioři. Podpoříme programy prevence, výchovy a osvěty v otázkách rasismu, xenofobie a gamblingu. Navážeme na úspěšné projekty prevence kriminality se zaměřením na mládež a seniory formou přednášek, exkurzí a osvěty, a to zejména v oblasti IT bezpečnosti, odmítání nevýhodných produktů a předcházení předlužení,“ uvádí hlavní body bezpečnosti z prohlášení Petra Kolínská.

Radnice se také aktivně zapojí do řešení problému bezdomovectví. Nadále bude podporovat činnost policistů, strážníků a hasičů prostřednictvím finančních dotací, motivačních odměnami za mimořádné výkony nebo nákupem technického vybavení.

„Obvodní ředitelství Městské policie Praha 6 má celkem 116 systematizovaných míst, z nichž je obsazeno 96. S podporou orgánů hlavního města Prahy Městská policie nabízí velmi dobré podmínky pro stabilizaci stávajících zaměstnanců a motivaci nových zájemců o práci u MP. Nutno vyzdvihnout i podporu MČ Praha 6, které se v rámci motivace i stabilizace strážníkům dostává,“ řekl Zdeněk Kovanda, ředitel Obvodního ředitelství MP Praha 6.

DOKUMENTY:

Zpráva MP Praha 6 o bezpečnostní situaci za rok 2014 - ZPRÁVA ZDE: http://www.praha6.cz/bezpecnostni_situace_2014.html

Zpráva PČR Praha I o bezpečnostní situaci za rok 2014 - ZPRÁVA ZDE: http://www.praha6.cz/bezpecnost_2014.html

Personální situace

Na místních oddělení PČR v Praze 6 bylo k 31. 12. 2014 celkem 186 tabulkových míst pro policisty. Skutečný stav byl 184 policistů.

MP Praha 6 má 116 systematizovaných míst, ve kterých pracuje 96 osob a policie pokračuje v náboru nových zájemců. Z tohoto počtu bylo obsazeno 33 okrskářů a 48 strážníků specialistů

Vraždy

Ve sledovaném období byl v Praze 6 evidován jeden pokus o vraždu. Dosud jde o neobjasněný případ, který se stal v pražských Vokovicích 8. 12. 2014. Šlo o střelbu mířenou do oken rodinného domu.

Loupeže

Představují nejzávažnější projev násilné kriminality. Vloni převažovaly pouliční loupeže, charakteristické vysokým stupněm brutality a agresivity útočníků. V Praze 6 bylo evidováno 25 loupeží, objasněno jich bylo 12 (48 %). Pozitivní zprávou je, že proti roku 2013 došlo k poklesu o 18 případů této násilné trestné činnosti. Největší statistiku vykazovaly opět Dejvice následovány Břevnovem a Vokovicemi.

Domácí násilí

Policisté se zabývali celkem třemi případy domácího násilí, z bytu byl vykázán jeden muž. Důvodem bylo páchání psychického a fyzického násilí.

Pachatelé trestné činnosti

Recidivisté se podílejí na páchání násilné majetkové trestné činnosti. V Praze 6 bylo z celkového počtu 888 stíhaných osob 452 recidivistů, tedy 50,9 % (nárůst o 8,3 %). Recidivisty najdeme už i mezi nezletilými a mladistvými. Mají sice relativně malý, avšak poměrně stabilní podíl na páchání trestné činnosti. Z celkového počtu 1 122 objasněných případů 15 skutků spácháno mladistvými a nezletilými. To představuje 1,7 % (nárůst o 0,2 %).

Oběti trestné činnosti

Rizikovou skupinu obětí tvoří obvykle senioři (vloni jich bylo 12), ženy, mladiství (20) nebo nezletilí (16) i bezdomovci. Cílem kapesních zlodějů se pak můžou stát zejména turisté v atraktivních a vyhledávaných lokalitách Prahy 6.

Majetková kriminalita

Představuje největší podíl na páchání trestné činnosti na celém území OŘP Praha I. V roce 2014 šlo o 11 334 případů, při vyřešení 1 370 jde víc než o 12% objasněnost. V samotném městském obvodu Prahy 6 bylo hlášeno 2 397 případů, objasněno 314 (13,1 %). Ohlášeno bylo 746 krádeží vloupáním, objasněno 97 (13 %). Nejvyšší výskyt byl zaznamenán v centrální části Prahy 6, tedy v Dejvicích (1 119).

Přestupky ostatní

Přestupky na úseku ochrany před škodami způsobeným tabákovými výrobky, alkoholem a byly odhalovány v rámci akcí OŘ Praha 6, ale i při běžném výkonu služby. Strážníci se zaměřovali např. i na podávání alkoholu osobám mladším 18 let. Zde došlo k nárůstu ze 42 činů v roce 2013 na 102. Majetkové delikty pak MP OŘ Praha 6 nejčastěji odhalovala v obchodech – obvykle šlo o přestupky a strážníci si rovněž všímali a evidovali poškozování nebo odcizování kovových prvků z nemovitostí a přilehlých pozemků.

Krádeže věcí z motorových vozidel

Vloni bylo v Praze 6 oznámeno 269 případů krádeží věcí z motorových vozidel, a to jak formou násilného vniknutí, tak i krádeží z otevřeného nebo nezajištěného vozidla. Objasněno bylo pouhých 14 případů (5% úspěšnost). Nejvíc případů bylo hlášeno opět z Dejvic a také z Břevnova.

Krádeže motorových vozidel

V obvodu Prahy 6 bylo v roce 2014 odcizeno 167 vozidel, vypátráno jich bylo 23 (13,8 %). Oproti roku 2013 to bylo o 42 vozů míň. Výrazně přibývá zlodějů cizinců, kteří po krádeži s vozem odjedou zpět do vlasti, což znesnadňuje další pátrání.

Městští strážníci Prahy 6 pak lustrovali celkem 8 261 vozidel, nalezli 5 odcizených aut a jednu registrační značku.

Tísňová linka 156, jiná oznámení a další aktivity OŘ 6

V roce 2014 bylo na OŘ 6 přijato 4 187 oznámení na linku 156 a 1 576 dalších oznámení. Jde o vzestupnou statistiku – na MP se občané s žádostí o pomoc obracejí stále častěji.

Vloupání do bytů

V Praze 6 došlo loni k 174 těchto případů, ať už jde o byty, nebo rodinné domy. Objasněno jich bylo 33 (19 %). Statistika vykazuje oproti roku 2013 pokles o dva případy této trestné činnosti. Na vině je často velmi nedbalé zabezpečení bytu nebo domu. Nejvíc vyloupených objektů bylo vloni v Dejvicích a Vokovicích.

Kapesní krádeže

Hlášeno bylo 206 kapesních krádeží, pokles o 34 v porovnání s rokem 2013. Jde většinou o tzv. kapesní krádeže přivezené (konečná stanice metra, autobusu nebo tramvaje). Složitost dokazování těchto krádeží spočívá zejména v nutnosti zadržet pachatele přímo při činu. Zloději se záměrně soustředí na místa s velkou koncentrací lidí a v oblibě berou zejména odložené věci v restauracích nebo na letišti. Objevují se i případy vytržení kabelky nebo proříznutí kapes batohu. A ostražití ve všech směrech by měli být i sexuální turisté. Nejvíc se kradlo v Dejvicích (145 ohlášených případů).

Násilná kriminalita

Ze 124 ohlášených případů se jich v Praze 6 podařilo vyřešit 79 (63,7 %). Oproti roku 2013 bylo hlášeno o čtyři případy míň.

Extremismus

V roce 2014 byly evidovány v Praze 6 tři takovéto případy. Dva se týkaly hajlování na veřejnosti a třetí pak verbálního útoku na osobu tmavé pleti v restauraci Na Farmě v pražském Suchdole.

Hospodářská kriminalita

Hospodářských deliktů bylo v Praze 6 hlášeno 326, objasněno jich bylo 193 (54,2 %). Největší podíl této trestné činnosti tvořily případy neoprávněného držení platební karty.

Drogová problematika

Kriminalisté Obvodního oddělení Praha I odhalili celkem 39 pachatelů drogové trestné činnosti, včetně dvou pěstíren konopí (chata v Lysolajích, vila v Kopeckého ulici) a dvou varen pervitinu. Na území Prahy 6 se nachází evropské mezinárodní letiště, kde jsou zachycovány drogy rovněž, obvykle u kurýrů letících do Jižní Ameriky.

Bezpečnost silničního provozu

V roce 2014 policisté Dopravního inspektorátu OŘP Praha I provedli 28 dopravně-technických akcí na území Prahy 6. U 44 řidičů naměřili v krvi alkohol, u 6 drogy. Zadrželi celkem 12 řidičských průkazů. Do bodového systému bylo zapsáno 248 oznámení. Kauce byly uloženy v 35 případech a dosáhly částky 965 000 Kč. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu byly MP Praha 6 odhalovány jako nejčastější – především byly řešeny přestupky spojené s nedovoleným stáním či zastavením vozidla a překroční rychlosti. Městská policie Prahy 6 se rovněž stále častěji zaměřuje i na nesprávné používání jízdního kola. Zabývala se i nahlášenými vraky – těch bylo vloni oznámeno 99. U většiny typů přestupků došlo k nárůstu ve srovnání s rokem 2013. Např. zákaz vjezdu z 864 na 1 865, zákaz zastavení z 7 258 na 9 965, pěší zóna z 32 na 219. Mobilním radarovým zařízením bylo odhaleno v souvislosti překročením rychlosti 194 přestupků.

Veřejný pořádek

V rámci Prahy 6 bylo zajišťováno 19 opatření k zajištění pořádku při pořádání politických a 14 opatření při pořádání kulturních akcí, rovněž 14 opatření bylo zajištěno u sportovních akcí. Vlastních policejních akcí bylo v roce 2014 provedeno celkem 61. Při nich bylo odhaleno 22 trestných činů a 297 přestupků.

MP OŘ Praha 6 prováděla dohled nad veřejným pořádkem a prevenci kriminality především v místech častého nebo opakovaného výskytu protiprávních jednání, šlo o méně závažné delikty, např. v dopravě.

Problematika bezdomovců

Policie ČR v tuto chvíli eviduje v naší městské části 50 lokalit, kde se lidé bez domova pohybují. V roce 2014 byl v Praze 6 evidován jeden závažný případ napadení bezdomovce, a to ve stanici metra Hradčanská.

Strážníci MP Praha 6 po celý rok poskytovali bezdomovcům informace o možnostech využívat ubytovací zařízení nebo další služby zajišťované Centrem sociálních služeb a jiných příspěvkových organizací.

Činnost na úseku proti zákazu žebrání

Tato činnost probíhala denně formou preventivních kontrol v rámci výkonu služby, a to především ve stanicích metra Hradčanská a Dejvická a v prostředcích MHD.

Dohledy v okolí škol a v parcích

OŘ 6 zajišťovalo dohled v rámci projektu Školní policie, který je zaměřen na závadové osoby v okolí škol a jejich případné protiprávní jednání. Aktivně probíhala i kontrola parků v rámci tzv. Parkové policie, často s využíváním cyklohlídek.

Problematika psů

Kontroly probíhaly průběžně po celý rok. Strážníci se zaměřovali především na volně pobíhající psy nebo psy, kteří neměli čip nebo tetování. 32 psů vrátili loni strážníci jejich majitelům.

Prevence

V rámci prevence kriminality byly v průběhu roku 2014 organizovány místními odděleními PČR vlastní bezpečnostní akce zaměřené na BESIP, veřejný pořádek a snížení pouliční trestné činnosti. Kontrolovány byly provozovny restaurací, diskoték a nočních klubů. Proběhly besedy se žáky základních i středních škol i jejich vyučujícími.

OŘ MP Praha 6 se aktivně zúčastňovalo akcí preventivního charakteru, přednáškových činností a také ukázkami vlastní práce strážníků. Spolupráce probíhala i na úrovni Oddělení prevence ředitele MP HMP, ale také se jízdní skupinou OŘ 7 a Útvarem psovodů.

Spolupráce s ostatními útvary MP HMP

Spolupráce probíhala po celý rok. Např. s Útvarem psovodů při pořádání různých sportovních nebo kulturních akcí. Preventivní akce OŘ 6, např. Nová Petynka, přednášky na dětských dnech se uskutečnily vždy za podpory Oddělení prevence MP HMP. Strážníci rovněž pokračují ve spolupráci s Denním stacionářem Sedlec pro osoby s mentálním postižením.

Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy

Spolupráce OŘ 6 s Magistrátem hl. m. Prahy, MČ Praha 6, MČ Nebušice, Lysolaje, Přední Kopanina a Suchdol probíhala průběžně po celý rok. V dubnu zorganizovala MČ Praha 6 slavnostní ocenění nejlepších strážníků OŘ 6. Ty rovněž významně podporovala v oblasti bytové politiky. Ředitel OŘ 6 se účastnil pravidelných jednání grémia starostky MČ Praha 6 a komise pro bezpečnostní problematiku. Na základě požadavku MČ Praha-Suchdol došlo k dočasnému navýšení strážníků okrskářů z jednoho na dva.

Spolupráce s Policií ČR

Pokračovala po celý rok 2014 na úrovni obvodních ředitelství, místních oddělení, ale i se služebnou SKPV. OŘ 6 poskytovalo na žádost SKPV součinnost nezúčastněné osoby, např. při rekognicích. Spolupráce MP a PČR měla stabilně vysokou úroveň.

Prezentace práce strážníků

Prezentace OŘ 6 pokračovala s Oddělením komunikace s veřejností MP HMP, v měsíčníku Šestka, v Nebušickém zpravodaji, V Kopanických listech, v časopise Břevnovan a v měsíčníku Veleslavín. O prezentaci práce OŘ 6 projevila zájem televizní i rozhlasová studia.

Městský kamerový systém

K 31. prosinci 2014 disponovala MČ Praha 6 celkem 57 kamerami. Dvě z nich, dohlížející na tunel Blanka, jsou v tuto chvíli nefunkční a mimo provoz.

Městští strážníci však využili kamerový systém v 381 případech k zaměření výkonu služby nebo k odhalení protiprávních jednání.

Bezpečnostní komise Rady Městské části Prahy 6 projednala jak zprávu Policie ČR, OŘ Praha I o bezpečnostní situaci na území Prahy 6, tak i zprávu o výsledné činnosti Městské policie, OŘ Praha 6 za rok 2014 a doporučila předložit na vědomí Radě městské části Praha 6 a následně i Zastupitelstvu městské části Prahy 6.

foto: MP hl. m. Prahy