Šest kaplí Poutní cesty do Hájku hledá své donátory

Soubor barokních výklenkových kaplí Poutní cesty do Hájku patří mezi významné nemovité památky na území Prahy 6. Původně dvacet výklenkových kaplí bylo podél staré zemské stezky vedoucí od městské brány na pražském Strahově až k loretě uprostřed františkánského kláštera nedaleko od Červeného Újezdu postaveno ke stému výročí oslav založení hájecké lorety.

Hlavní foto

Výklenkové, téměř 9 metrů vysoké kaple, stály v nepravidelných rozestupech podél cesty, dlouhé bezmála 18 km. Bylo jich původně dvacet a vznikaly postupně v letech 1720–1734 nákladem dobrodinců – donátorů. Podle dobových pramenů přispěl každý dobrodinec na zřízení jedné kaple částkou 200 zlatých na její stavbu a částkou 20 zlatých na její udržování. Mezi donátory byli např. hrabě Karel Joachim Breda, hrabě František Josef Černín, hrabě Antonín Jan Nostic, kníže z Lobkovic, ale také Magistrát Starého města Pražského.

Na území městské části Praha 6  se nachází šest zachovaných výklenkových kaplí : kaple č. 1 – Dlabačov, č. 3 – Kocourova, č.4 – Ladronka, č. 5 – Vypich, č.6 – Bolívarova a č. 11 – Na Hůrce. Městská část Praha 6 započala se záchranou těchto objektů již v roce 1998 a v roce 2001 byla obnova prvních pěti kaplí dokončena.  V roce 2012 byl pak realizován přesun a obnova kaple č. 11. Jako každý objekt, i kaple však potřebují údržbu a průběžné opravy. Přestože Městská část Praha 6 i nadále pokračuje v pravidelné údržbě, ráda by navázala na systém donátorství a

hledá pro kaple jejich donátory.

Přispět můžete jakoukoliv  částkou,  jak jednorázovou tak pravidelnou,  buď na konkrétní Vámi vybranou kapli, nebo na obnovu kaplí obecně a částka pak bude použita na aktuálně probíhající opravu jedné z kaplí.

Vaše jméno, jméno Vaší firmy či společnosti a logo bude pak uvedeno na stránce donátorů na webu sdružení Poutní cesta Hájek.

Své finanční příspěvky můžete poukázat na účet: 2000866399/0800 VS 18200

V případě požadavku dárce a u významnějších finančních příspěvků bude uzavřena písemná darovací smlouva.

Případné dotazy směřujte prosím na Kancelář architekta na e-mailovou adresu   mcecilova{zavináč}praha6{tečka}cz.   Podrobné informace o historii Poutní cesty a o jednotlivých kaplích naleznete na webu sdružení Poutní cesta Hájek