Senior taxi přidá od dubna další vozidlo

Služba Senior taxi bude od dubna rozšířena o jeden vůz navíc. Radnice Prahy 6 službu nabízí od loňského října a od té doby vydala seniorům již téměř 900 průkazů a celkem se od té doby uskutečnilo již více než 1500 jízd. Vzhledem k velkému zájmu o tuto službu se vedení radnice rozhodlo přidat jedno vozidlo.

Hlavní foto

Na základě analýzy dosavadního provozu a ze zkušeností z komunikace s klienty se vedení radnice Prahy 6 rozhodlo od počátku dubna přidat na zkušební dobu jedno vozidlo navíc.

„V lednu jsme například zaznamenali, že operátoři museli, vzhledem k plné kapacitě provozu několik klientů odmítnout. To byl pro nás jasný signál, že bude potřeba kapacitu navýšit,“ říká místostarosta městské části Praha 6 Marián Hošek.

Zkušebně bude třetí vůz nasazen do provozu od dubna do konce srpna na nejvytíženější dny, kterými jsou úterý, středa a čtvrtek. Po následném vyhodnocení, a pokud se potřeba trvalého zapojení třetího vozu potvrdí, bude kapacita tří vozů trvale navýšena na všechny pracovní dny v týdnu.

„Návrh na rozšíření kapacity byl jednoznačně schválen vedením radnice a není pochyb, že jsme připraveni tuto službu rozvíjet i nadále. Komfort bydlení na šestce nejen pro naše seniory je pro nás dlouhodobou prioritou,“ dodává starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Od samotného počátku se služba setkává ze strany seniorů a jejich příbuzných s pozitivním hodnocením. Nedávno došlo i k rozšíření míst, kam bude moci Senior taxi zajíždět. Senior taxi tak nově zajíždí k pobočkám bank, které mají sídlo na území Prahy 6, dále na polikliniku v Řepích (Žufanova ulice) a do Denního stacionáře při Pečovatelském centru Prahy 7 v Tusarově ulici.

Pro koho je služba určena
Jedná se o přepravní službu, která je určena seniorům starším 75 let, ale i lidem s handicapem, tedy osobám se sníženou schopností orientace a pohybu, kteří se mohou prokázat průkazem ZTP nebo ZTP/P. Každý z oprávněných uživatelů má navíc nárok vzít s sebou v případě potřeby doprovod, který za službu nic neplatí. Služba je určena pro občany městské části Prahy 6 vyjma občanů MČ Praha-Lysolaje, MČ Praha-Nebušice, MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha-Suchdol a MČ Praha 17 - Řepy. Na každého zaregistrovaného uživatele připadá 50 jízd ročně za kalendářní rok, tedy přibližně čtyři jízdy měsíčně, případně poměrná část při registraci během roku. K dispozici jsou dva vozy a maximální doba čekání na dohodnutém místě pro vyzvednutí je deset minut. Senior taxi funguje v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hodin, telefonické objednávky přijímá provozovatel prostřednictvím dispečinku v pracovní dny od 7 do 18.30 hodin.

Jak si založit kartičku opravňující k využívání služby Senior taxi a co pro to potřebuji?
Občanský průkaz pro ověření věku a trvalého bydliště a lidé s handicapem navíc také průkaz ZTP nebo ZTP/P. Pokud se na radnici sami nedostanete, registraci za vás mohou vyřídit rodinní příslušníci. I oni však s sebou musí přinést občanský průkaz seniora, případně ZTP nebo ZTP/P průkaz. Registraci provádí odbor sociálních věcí, číslo dveří 208, na úřadu městské části, a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin. Další informace získáte na telefonních číslech 220 189 645, 220 189 622 nebo 220 189 613. Spolu s průkazem Senior taxi na odboru sociálních věcí obdržíte rovněž kontakt na dispečink.

Jak Senior taxi využívat?

Při volání na linku dispečinku proběhne prvotní identifikace, ověření, zda má volající vydaný průkaz s přiděleným číslem. Při nástupu do vozidla Senior taxi proběhne další identifikace, je tedy nutné mít průkaz u sebe.

Objednávky doporučujeme provádět s předstihem, i 14 dní dopředu.

Rušení objednávek je nutné nahlásit na dispečink minimálně 24 h předem. 

Maximální doba čekání na dohodnutém místě pro vyzvednutí je 10 minut.

Jedna jízda stojí 50 Kč (jedná se např. o jízdu z domova k lékaři, zpáteční cesta se počítá jako druhá jízda).

Každá oprávněná osoba může využít 50 jízd v kalendářním roce (případně poměrnou část při registraci během roku). Průměrem to vychází na 4 jízdy měsíčně.

V případě potřeby je možné vzít si s sebou doprovod, který jede zdarma. 

Vozidlo může převézt chodítko či skládací invalidní vozík. 

Senior taxi obsluhuje tato cílová místa:

Zdravotnická zařízení v Praze 6 – ÚVN, LDN, všechny polikliniky a ordinace v jednotlivých objektech

FN Motol

Nemocnice Na Homolce

Lékárny

Úřad městské části Praha 6

Pobočky České pošty

Úřad práce, pracoviště nepojistných sociálních dávek

Denní stacionář pro seniory v Domově svatého K. Boromejského a v Horizontu Suchdol

Všechna detašovaná pracoviště Úřadu městské části Praha 6 (Skleněný palác, informační kanceláře, odbor přestupků Pod Marjánkou, agenda zón placeného stání v Uralské ulici).

Poliklinika v Řepích (Žufanova ulice)

Denní stacionář při Pečovatelském centru (Tusarova ulice, Praha 7)

Pobočky bank na území městské části Praha 6

Související články