Sčítání lidu, domů a bytů 2021

O půlnoci z 26. na 27. března začíná sčítání lidu, domů a bytů. Dotazník stačí vyplnit on-line kdykoli od 27. března do 11. května. Kdo nemá přístup k počítači, toho navštíví sčítací komisaři a předají mu papírový formulář. Sčítání 2021 organizuje Český statistický úřad.

Hlavní foto

Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl v ČR udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které se v rozhodném okamžiku (půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021) nacházejí na území ČR.

Sčítání se netýká pouze cizinců, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a cizinců požívajících diplomatické výsady a imunity.

 

Jak sčítání probíhá?

Nejjednodušší je on-line zápis údajů prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Elektronický sčítací formulář bude na těchto platformách zpřístupněn od 27. března.

Kdo se nesečte on-line, má zákonnou povinnost od 17. dubna do 11. května letošního roku vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. Při terénním došetření sčítací komisař předá členovi domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě vlastníkovi zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, papírový sčítací formulář v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit. Vzhledem k pandemické situaci nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50.

Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech České pošty, odeslání bude zdarma.

 

Kontaktní místa v Praze 6

 

Jaké údaje potřebujete vědět?

Letošní formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Otázky mají za cíl zjistit informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Budete vyplňovat údaje o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách, jež tam společně žijí.

Ve sčítání se statistici například ptají, zda bydlíte ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťují i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.

Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození. Naopak, žádné otázky nesměřují na majetkové poměry ani na zdravotní stav.

 

Ochrana dat

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

 

K čemu jsou tyto údaje nutné?

Sčítání 2021 představuje cenný zdroj dat o životě v České republice. Získané informace mohou být impulzem pro rozhodování, co je třeba zlepšit, využívají se například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť.

 

Další informace

Veškeré podrobnosti ke Sčítání 2021 naleznete na speciální webové stránce Českého statistického úřadu www.scitani.cz

K dispozici je také infolinka na telefonních číslech  253 253 683 či 840 30 40 50. Své dotazy můžete položit i e-mailem na . Kontaktní centrum je v provozu každý den od 8 hodin do 22 hodin, včetně víkendů a svátků.