Šárecký potok se vrátí do přirozeného stavu

Začaly práce, které vrátí část Litovicko-Šáreckého potoka v blízkosti obory Hvězda do přírodního koryta.
Hlavní foto

Beton, pod kterým se proud potoka skrývá, bude odstraněn v délce 280 metrů. Projekt byl schválen v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba. Dokončena by měla být ještě letos. Peníze na to půjdou ze sta milionů korun, které hlavní město za rok vydá na údržbu a obnovu vodních ploch. 

Původní betonové zaklenutí bude v celé délce odstraněno a nové otevřené koryto bude vymodelováno přírodě blízkým způsobem. Dno a břehy zpevní kameny. Na břehu budou vysazeny olše a keřové vrby. Do břehů se také zapustí kokosové válce a rohože s mokřadní vegetací. Pod autobusovou zastávkou bude postavena lávka do obory Hvězda.

Litovecko-Šárecký potok pod ruzyňskou věznicí až k oboře Hvězda byl sveden do roury v 60. letech 20. století. Teď se odkryje úsek od jejího vyústění při křižovatce ulic Ruzyňská a Stochovská až ke křížení ulic Ledecká, Ruzyňská a Jinočanská.

V příštích letech by se Litovicko-Šárecký potok měl vrátit do přirozeného koryta například také pod retenční nádrží Jiviny, nad ruzyňskou věznicí a na několika místech v Šáreckém údolí.

Související články