Rozšiřování parkovacích zón bude pokračovat

Městská část požádala hlavní město o další rozšíření zón ­placeného stání, a to v lokalitách Liboc, Baba a Malý Břevnov. Právě odtud evido­vala ­nejvyšší poptávku místních občanů po regulaci parkování.

Hlavní foto

Názor lidí si ještě ověřila v anketách. S ohledem na výsledky ankety lze proto očekávat zavedení modrých zón na podzim roku 2021 nebo na jaře 2022 pouze na Babě a v části Liboce. Na Malém Břevnově se zóny zavádět zatím nebudou.

Zatímco v centrální části Prahy 6 se lidé vyslovovali jednoznačně ve prospěch zavedení zón placeného stání, v dalších částech je postoj rezidentů již rezervovanější, neboť tlak na parkování nepociťují tak intenzivně. „Proto jsme se rozhodli, že další rozšíření modrých zón budeme konzultovat s veřejností, a zorganizovali jsme anketu, neboť názory místních nemusí být zdaleka jednoznačně ve prospěch zavádění placeného parkování,“ konstatuje místostarosta pro oblast dopravy Jiří Lála.

Na Babě a v části Liboce se pro zavedení modrých zón vyslovilo přes 60 procent účastníků. Ovšem na Malém Břevnově měli občané opačný názor, 264 hlasujících bylo proti a jen 174 pro zavedení placeného parkování.