Rozpočet a finanční plán na rok 2016

Na jednání Zastupitelstva městské části Praha 6 dne 18. 12. 2015 byl schválen rozpočet Prahy 6 na rok 2016 i finanční plán zdaňované činnosti. 

Hlavní foto

Jedná se o rozpočet zdrojově vyrovnaný, který oproti loňskému roku šetří na výdajové stránce zhruba 50 mil. Kč.

 

Materiál lze nalézt v příloze.