Reklamních laviček v Praze 6 ubyde

Na základě analýzy plakátovacích ploch, zpracované Kanceláří architekta, bylo doporučeno počet laviček na území Prahy 6 postupně omezovat. Akce je rozdělena do dvou fází.

 

Hlavní foto

V první fázi bude bez náhrady odstraněno 64 laviček z celkových 171 (únor 2016). V navazující druhé fázi bude zbývajících 107 laviček, které slouží převážně v blízkosti zastávek MHD, nahrazeno novým nereklamním mobiliářem (do konce roku 2016).

Úplný seznam laviček najdete v příloze.