Recept na sníh: Sněhová pohotovost

Letošní zima byla mimořádně štědrá na sněhovou nadílku. Podle návratu čápů z teplých kraji se dá soudit, že zima je už opravdu minulostí a nastává čas na vyhodnocení Sněhové pohotovosti, unikátního projektu Prahy 6, určeného k zimnímu úklidu.

 

Hlavní foto

Počátkem loňského října dostaly pražské městské části informaci, že magistrát zajistí prostřednictvím Technické správy komunikací úklid určité části města. V případě Prahy 6, plošně největšího pražského obvodu, to bylo asi 15 % celkové rozlohy chodníků kolem komunikací I. třídy a na významných místech.

K zajímavému experimentu proto přistoupila radnice v Praze 6, která začala realizovat projekt Sněhové pohotovosti. Byl zahájen 15.11. a bude ukončen poslední březnový den – trvá tedy po celou dobu povinnosti zimní údržby. „Něco podobného prý existuje v Chicagu, ale na jiné bázi, také ve dvou španělských městech mají podobný systém, ale není to stejné. Toto je zcela unikátní systém,“ tvrdí místostarosta Jan Záruba. „Osvědčil se nám, ačkoli před zimou jsme nepředpokládali, že se to celé povede, že budeme mít plné stavy. Vždyť jsme začali s realizací až v říjnu. Samozřejmě pokaždé to nebylo stoprocentní, ale ve srovnání s jinými pražskými obvody jsme určitě obstáli.“

Sněžný den vždy vyhlásil vedoucí odboru dopravy a životního prostředí podle podmínek, které panovaly po celé Praze, v návaznosti na pohotovost Technické správy komunikací. Při značné rozloze šesté městské části a rozdílech nadmořské výšky se totiž často stává, že všude není stejné počasí. „Systém funguje tak, že dobrovolníkům zavoláme večer a ráno nastoupí na své přidělené úseky,“ říká místostarosta Záruba a pokračuje: „Náš systém je úspornější, má zase jiná úskalí, protože část lidí, kteří se přihlásili, chodí do zaměstnání, takže se na úklid musí předem připravit.“

V praxi to znamenalo, že sněhová pohotovost čítající téměř 600 lidí musela zajistit úklid asi 375 km chodníků na rozloze zhruba 100 ha. V centrální a nejfrekventovanější části obvodu probíhalo čištění strojově. Praha 6 byla rozdělena do 20 úseků a každý z nich měl na starosti jeden koordinátor, který kontroloval, zda všichni nastoupili a jak uklidili.

Během „sněhové pohotovosti“ bylo vyhlášeno 21 tzv. „sněhových dnů“, při kterých nastoupili brigádníci k úklidu svého cca 400 metrové úseku chodníku. Brigádníci shrabali z chodníků 762 828 m3 sněhu. To odpovídá 76 tisícům plně naložených nákladních automobilů Tatra! Zároveň se na chodníky v Praze 6 použilo 1245 tun posypu.

Sněhová pohotovost nepřinesla pouze užitek v podobě uklizených chodníků, ale také i zajímavý přivýdělek pro občany Prahy 6. Brigádník, který byl členem Sněhové pohotovosti od začátku a nevynechal žádný z vyhlášených sněhových dnů si k dnešnímu dni přilepšil o 17 033 korun hrubého.

„Zájem nás potěšil i překvapil zároveň. Jsme rádi, že lidé správně pochopili nový projekt, který nejen řeší úklid místa, kde žijeme, ale zároveň umožňuje občanům si přivydělat a přitom být úsporný vůči veřejným prostředkům,“ domnívá se starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Úklid s pomocí nasmlouvaných brigádníků totiž šetří téměř 170 milionů korun. Podle ceníku úklidových firem by totiž strojový úklid nejrozsáhlejší městské části v hlavním městě – Prahy 6, se svými 375 délkovými kilometry chodníků, stál radnici 200 miliónů korun. S pomocí svých občanů se úklid radnici podařilo zlevnit na 21 miliónů korun. Jsou v tom zahrnuty nejen honoráře brigádníkům, ale také nákup pracovních pomůcek, materiálu, ale také platby za strojové čištění v centrální části Dejvic a Bubenče. 

Přihlášení brigádníci se dali rozdělit do tří přibližně stejných skupin – byli to studenti, důchodci a lidé v produktivním věku, kteří si buď chtěli přivydělat, anebo to byli majitelé nemovitostí či správci objektů, jež si řekli, že když už uklízejí třeba kolem dvou činžovních domů, mohou uklidit kolem celého bloku. „Všech 600 míst se nepodařilo obsadit hned, lidi jsme sháněli ještě v průběhu ledna. Zatěžkávací zkoušku jsme měli v lednu, kdy nastala kalamita. Po každém, sněžném dnu nám tehdy odpadlo asi 5 až 10 % lidí, ale další se průběžně hlásili,“ líčí počáteční problémy Jan Záruba. Přibližně polovina lidí zůstala.

Každý brigádník přitom měl smlouvu na úklid konkrétního úseku. Peníze, které brigádníci dostávali, byly rozděleny do dvou částek. Jednak to byl jakýsi paušál za to, že drželi sněžnou pohotovost, což bylo 2 000 korun. „Dostali je všichni, kteří se dostavili během příslušného měsíce na všechny sněžné dny, ať už byly dva nebo jich bylo třeba deset. Navíc za každý sněžný den dostali dobrovolníci 500 Kč hrubého za úklid přiděleného úseku. Jakmile by se dotyčný člověk nedostavil třeba jen na jediný sněžný den, automaticky mu zanikla smlouva a dostal zaplaceno jen to, co předtím odpracoval, a poměrnou částku paušálu,“ přibližuje způsob odměňování dobrovolníků místostarosta.

Městská část vybavila brigádníky všemi potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami, dostali reflexní vesty, smeták, škrabku, lopatu, hrablo a kbelíček. Po celém obvodě byla rozmístěna asi tisícovka červených „popelnic“s posypovým materiálem, který se používal při úklidu. Jen objet všechny tyto nádoby a doplnit inertní posyp po celodenním sněžení trvalo 24 hodin.

Po oblevě na samém začátku března se Sněhová pohotovost zapojila i do předjarního úklidu. Během zimy se na chodníky použilo 1245 t inertního posypového materiálu. V prvním týdnu se na 80 % plochy podařilo uklidit štěrk z chodníků, pozůstatky po psech i další nepořádek, který letošní bílá záplava milosrdně zakrývala.

(podle Facility manager, autorka: Alena Krupauerová)

Související články