Radnice Prahy 6 poslala rodinám s dětmi v loňském školním roce více než 5 milionů v rámci příspěvku na stravování

Ulehčit rodinám s dětmi se zvýšenými náklady v důsledku aktuální ekonomické situace, to byl hlavní cíl projektu městské části Praha 6, do kterého se v uplynulém školním roce zapojilo téměř 1500 dětí.

Hlavní foto

Tento projektu byl zaměřen na rodiče a žáky mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí nejprve od listopadu loňského roku a posléze ve druhé fázi od ledna do konce června letošního roku.

Finanční příspěvek byl poskytován přímo mateřské nebo základní škole na úhradu plného stravného pro ty děti a žáky, jejichž rodiče o něj požádali.
„Velmi dobře si uvědomujeme, jak je současná ekonomická situace náročná i pro rodiny s dětmi. Proto jsme se rozhodli podpořit finanční částkou ty rodiny, které se výrazně potýkají se zvýšenými finančními nároky. Jsem ráda, že se projekt setkal s takovým zájmem a věřím, že jsme tak aspoň malou částkou těmto rodinám pomohli,“ říká Mariana Čapková, místostarostka městské části Praha 6, která má školství ve své gesci.

Původní odhad nákladů činil něco málo přes 6 milionů. Konečné náklady byly nakonec o 1 milion nižší a do projektu se celkem zapojilo téměř 1500 dětí z celkového počtu 12 500 dětí a žáků mateřských a základních škol.