Radnice opět podpoří ekologické projekty

Praha 6 aktuálně vypisuje několik dotačních programů na ekologické projekty. Peníze lze čerpat na aktivity ve veřejném prostoru, na údržbu dřevin i drobné ekoprojekty, jako je pořízení kompostéru nebo nádrže na dešťovku.  

 

Hlavní foto

Věřím, že se i letos přihlásí o podporu řada zajímavých a prospěšných projektů, které pomohou zlepšit životní prostředí v Praze 6, přinesou nové nápady, aktivity a osvětu pro děti i veřejnost a přispějí k udržitelnějšímu životu na šestce. Na všechny projekty se těším,“ říká Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima.

Dotace na ekologické aktivity ve veřejném prostoru nabízejí na jeden projekt až 70 tisíc korun a žádosti lze podávat do 29. února.

Program podporuje například správné hospodaření s dešťovou či šedou vodou, vylepšení a úpravy veřejných prostranství či veřejně přístupné zeleně nebo vysazování a péči o stromy. Radnice chce dotacemi podpořit i komunitní zahrady, revitalizace vnitrobloků, péči o volně žijící živočichy, využívání hospodářských zvířat ve veřejném prostoru, vzdělávací projekty jako jsou přírodovědné procházky či projekty zapojující veřejnost do ochrany životního prostředí. Žadatel má povinnou alespoň desetiprocentní spoluúčast na nákladech projektu, celkem je připraveno v rozpočtu až 800 tisíc korun.

 Vedle toho lze průběžně až do konce září žádat o příspěvek ve dvou programech:

* Příspěvek na údržbu vzrostlých dřevin nabízí až 30 tisíc korun pro stromy, které významně přispívají k charakteru a klimatu prostoru, kde se nacházejí. Povinná spoluúčast žadatele je alespoň deset procent. K žádosti je mimo jiné třeba přiložit fotografii stromu, odborný popis prací či dendrologický posudek, určit místo, kde se strom nachází, a uvést obvod kmene.

 * Malé ekologické projekty – chcete ve vnitrobloku bytového domu pořídit kompostér nebo nádrž na dešťovou vodu? Plánujete vysadit na předzahrádku nové dřeviny či květinový záhon? Organizujete pro děti ekologickou akci nebo zachraňujete volně žijící zvířata? Nejen v těchto případech můžete radnici požádat o finanční podporu formou daru až do výše 10 tisíc korun.

 O přidělení příspěvků a dotací rozhoduje Komise pro životní prostředí a klima. Podrobné informace, podmínky, on-line službu pro podávání projektů, formuláře a termíny najdete na stránkách praha6.cz v sekci Dotace https://www.praha6.cz/dotace.

Související články