RADNICE ODMĚŇUJE NEJLEPŠÍ POLICISTY, STRÁŽNÍKY A HASIČE

Praha, 7. 5. 2015 – Radnice městské části Praha 6 ocenila své nejlepší 3 strážníky, 3 policisty a 3 hasiče za rok 2014. Každý dostal od starosty Ondřeje Koláře a místostarostky Petry Kolínské finanční odměnu. Celkem tak na odměnách uvolnila Praha 6 částku 90 tisíc korun.

Hlavní foto

„Praha 6 toto ocenění uděluje pravidelně a stala se z toho jedna z významných tradic. Právě díky každodenní práci strážníků, policistů a hasičů patří Praha 6 v posledním roce k jedné z nejbezpečnějších městských částí v metropoli. Za to je potřeba poděkovat,“ řekl Ondřej Kolář, starosta Prahy 6.

Slavnostního předání se zúčastnili také - plk. Ing. Zdeněk Bezouška - náměstek ředitele pro vnější službu Policie ČR, plk. Mgr. Bc. Karel Prommer, ředitel PČR OŘ Praha I, Ing. Eduard Šuster, ředitel MP hl. m. Praha, Bc. Zdeněk Kovanda, ředitel MP – OŘ Praha 6, plk. Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS hl.m.Praha, npor. Mgr. Miloslav Beňo, velitel hasičské stanice č. 2 HZS, PhDr. Miloš Balabán, Ph.D – předseda Bezpečnostní komise RMČ a členové RMČ Praha 6, Bezpečnostní komise RMČ Praha 6, zastupitelé.

ČTĚTE ZDE: ŠESTKA JE JEDNA Z NEJBEZPEČNĚJŠÍCH ČTVRTÍ METROPOLE

Hlavní priority a cíle radnice v oblasti bezpečnosti jsou také v Programovém prohlášení Rady městské části Praha 6 na období 2014 – 2018.

„Nezanedbatelnou roli zde totiž hraje právě prevence kriminality u nejvíce ohrožených skupin populace, jako jsou mládež a senioři. Podpoříme programy prevence, výchovy a osvěty v otázkách rasismu, xenofobie a gamblingu. Navážeme na úspěšné projekty prevence kriminality se zaměřením na mládež a seniory formou přednášek, exkurzí a osvěty, a to zejména v oblasti IT bezpečnosti, odmítání nevýhodných produktů a předcházení předlužení,“ uvádí hlavní body bezpečnosti z prohlášení Petra Kolínská.

DOKUMENT: PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MČ PRAHA 6

Radnice se také aktivně zapojí do řešení problému bezdomovectví. Nadále bude podporovat činnost policistů, strážníků a hasičů prostřednictvím finančních dotací, motivačních odměnami za mimořádné výkony nebo nákupem technického vybavení.

Na fotografii: Ocenění strážníci, policisté a hasiči.

Související články