RADNICE FINANČNĚ PODPOŘÍ SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKCE

Pořadatelé různých sportovních a volnočasových aktivit budou moci žádat Prahu 6 o finanční podporu. Závody, turnaje, běhy, soutěže, ale například i rodinné akce konané na území Šestky podpoří městská část dotacemi od 10 do 300 tisíc korun.

Hlavní foto

Podpora se bude týkat akcí, které se uskuteční ve druhé polovině roku 2022, přesněji v období od 1. 7. do 31. 12. tohoto roku. O finanční příspěvek mohou žádat fyzické (OSVČ) i právnické osoby (neziskové organizace, spolky, zapsané ústavy a další).

Různorodé akce budou podporovány ze dvou dotačních programů: „Podpora soutěží a běhů na Šestce II.“ se zaměřuje na menší, maximálně několikadenní turnaje, běhy a závody v jakémkoliv sportu, které podpoří částkami do 40 tisíc korun.

Druhý program „Podpora jednorázových sportovních a volnočasových aktivit na Šestce II.“, vyčlení až 300 tisíc korun na rozsáhlejší akce spojené s využitím volného času mládeže a sportovní akce pro širokou veřejnost.

Žádost o dotaci se podává elektronicky na jednotném formuláři, který je k nalezení po přihlášení na webových stránkách Prahy 6 v sekci Elektronické dotace.

Přihlášky do obou grantových programů bude Odbor kultury, sportu a volného času přijímat od půlnoci 25. 2. do půlnoci 20. 4. Komise bude všechny žádosti posuzovat v průběhu května, výsledky dotačního řízení pak zveřejní v červenci. Další podrobnosti o obou grantových programech a kontaktní osoby jsou uvedené v přiložených dokumentech.