Radnice dodá na opravy svých domů dalších 150 mil. korun

Po rozsáhlé privatizaci obecního bytového fondu, při které se vlastníky bytů v její poslední vlně stává zhruba 6000 nájemníků, zbude městské části ve vlastnictví 85 bytových domů,tj. 1384 bytů. Ty radnice chce postupně rekonstruovat.
Hlavní foto

Jelikož nájemné vybrané v těchto bytech nestačí krýt náklady na rekonstrukci samotných domů, souhlasili radní s poskytnutím dotace (vnitřního úvěru) ve výši 151,7 mil. korun na krytí rozdílu mezi vybraným nájemným z bytů v neprivatizovaných domech a výší potřebných finančních prostředků na opravy těchto domů.

“Peníze z nájmů jsme vždy formou rekonstrukcí a oprav vraceli do obecních domů zpět. Nyní vybrané nájemné už při stávajících cenách stavebních prací na rekonstrukce nestačí,“ vysvětlil starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Dotaci neboli vnitřní úvěr vezme radnice z vlastní podnikatelské činnosti městské části. Splácet zpět do rozpočtu začne od roku 2010 částkou 30 milionů korun ročně s pětiprocentním úrokem.

Proč je nutná dotace z rozpočtu?
V roce 1991,kdy byl majetek svěřen městské části, jsou ceny stavebních prací, údržby nebo správy určeny nabídkou a poptávkou, tedy ceny jsou tržní. Naproti tomu až do roku 2006 bylo nájemné v převážně části bytů regulované, teprve od roku 2007 je možné nájemné postupně navyšovat s tím, že v roce 2010 se předpokládá úplná deregulace. Do té doby bylo možné zvyšovat nájemné, jen pokud se zvýšením souhlasily obě strany, tržní nájemné je v jen malé části bytů, kde se uzavírala smlouva v posledních letech.

Důsledkem růstu tržních cen na jedné straně a de facto stagnací výše nájemného na straně druhé je propad ve výnosech. Za rok 2006 byla ztráta 75 mil. Kč (v tomto roce se zahájily některé celkové rekonstrukce domů, např. Ve Střešovičkách, "Skleněný palác", dva domy na Dejvické atd.), za rok 2007 byla ztráta 13 mil. Kč.

Z tohoto důvodu se postup celkových rekonstrukcí zastavil a na domech byly prováděny jen dílčí opravy a samozřejmě opravy havarijního charakteru. „Pro každý dům, který si necháváme v majetku, máme zpracovaný passport, takže známe přesně jeho výnosy i náklady,“ řekl starosta Chalupa.

Pokud by měla být celková rekonstrukce domů financována postupně jen z vybraného nájemného z bytů v konkrétních domech, které zůstanou v majetku obce, trvalo by rekonstruování obecního bytového fondu odhadem 15-20 let! (Od r. 2009 bude předpokládané nájemné v obecních bytech 100 mil. ročně, po odečtení nákladů na revize, správce, pojištění, právníky, opravy volných bytů atd. zbude zhruba 75 milionů korun. Oproti tomu částka nutná na rekonstrukci těchto domů dosahuje 1,1 mld. Kč!)

Související články

Praha 6 od července přebírá od Magistrátu hlavního města Prahy agendu přestupků. Za tímto účelem vzniklo oddělení přestupků, které bude součástí odboru přestupkového řízení, a od 22. dubna bude nově v provozu v poliklinice Pod Marjánkou na Břevnově. Ve dnech 18. a 19. 4. se odbor přestupkového řízení stěhuje z původní adresy Dr. Zikmunda Wintra 768/20 na polikliniku a v těchto dnech bude pro veřejnost uzavřen.

Celý článek16. 4. 2024