Rada má nového člena

Na dnešním zasedání zastupitelstva byl tajným hlasováním zvolen uvolněným členem zastupitelstva městské části pro výkon člena rady PhDr. Balatka Ondřej, Ph.D.
Hlavní foto

Oblasti, které nový radní bude mít na starosti jsou školství a vzdělávání, sociální oblast, financování projektů Prahy 6 z prostředků EU.

MUDr. Lukáš Pollert dne 18.12.2008 rezignoval na funkci neuvolněného člena Rady MČ Praha 6, zastupitelem zůstává i nadále.

Rada městské části Praha 6 má tedy dnes složení:

- starosta (Mgr. Tomáš Chalupa)
- 2 zástupci starosty (prof. Jiří Fárek a V. Širl)
- 3 uvolnění radní (Bc. Kejkrtová, Bc. Záruba a PhDr. Balatka Ondřej)
- 3 neuvolnění radní (MUDr. Gebouský, MUDr. Juliš a Ing. Lála)Stanovení počtu členů RMČ, zástupců starosty a uvolněných členů ZMČ pro výkon funkce člena RMČ
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva po komunálních volbách v roce 2006 bylo usnesením ZMČ č. 5/06 ze dne 24.11.2006 schváleno složení Rady MČ Praha 6 a stanoven počet uvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 6 pro výkon funkce člena Rady městské části Praha 6.

Schváleno bylo složení Rady MČ Praha 6 v počtu 9 členů, a to
- starosta (Mgr. Tomáš Chalupa)
- 2 zástupci starosty (prof. Jiří Fárek a V. Širl)
- 3 uvolnění radní (Ing. Holický, Bc. Kejkrtová a Bc. Záruba)
- 3 neuvolnění radní (MUDr. Gebouský, MUDr. Juliš a MUDr. Pollert)

Usnesením ZMČ č. 6/06 Praha 6 byly stanoveny další dva uvolnění členové Zastupitelstva - předseda Kontrolního výboru (Ing. Pekárek) a předseda Komise strategického rozvoje MČ Praha 6 (Ing. Trnková)

Po rezignaci Ing. Holického na funkci člena zastupitelstva a člena rady bylo usn. ZMČ č. 285/08 ze dne 25. 4. 2008 změněno složení RMČ na:
- starosta (Mgr. Tomáš Chalupa)
- 2 zástupci starosty (prof. Jiří Fárek a V. Širl)
- 2 uvolnění radní (Bc. Kejkrtová a Bc. Záruba)
- 4 neuvolnění radní (MUDr. Gebouský, MUDr. Juliš, MUDr. Pollert a Ing. Lála)

Po rezignaci Ing. Holického Rada MČ Praha 6 usnesením č. 1166/08 ze dne 20.2.2008 schválila změny působnosti starosty, zástupců, uvolněných členů rady i člena ZMČ (předsedkyně komise pro sociálně bytové otázky).

Usnesením č. 1852/08 ze dne 3.12.2008 byla schválena dočasná změna působnosti zástupce starosty p. Václava Širla z důvodu jeho dlouhodobé nemoci na pana Bc. Jana Zárubu.