PRVNÍ "SELFIE" Z ÚŘADU PRAHY 6 S ÚSPĚŠNÝMI ŽÁKY!

Městská část Praha 6 letos již pošesté odměňovala své úspěšné žáky ze základní škol zřízených Prahou 6. Celkem 38 žákům a žákyním předal ocenění ve středu 11. června 2014 radní pro školství Prahy 6 Ondřej Balatka. A právě při této příležitosti vznikla společná fotografie tzv. "selfie". Gratulujeme všem oceněným a těšíme se na příští rok! Na fotografii u této zprávy je zachycený moment, kdy "selfie" vznikla.

Hlavní foto

PODÍVEJTE SE NA SELFIE KLIKNUTÍM ZDE: https://www.facebook.com/ondrej.balatka/photos/a.840242399323962.1073741834.118658324815710/865395986808603/?type=1&theater 

Co je to "selfie"?

Typ fotografického autoportrétu pořízeného z ruky za pomocí digitálního fotoaparátu nebo chytrého telefonu. Ve slovníku Oxford Dictionaries Online je popsán jako „fotografie sebe sama, běžně pořízená chytrým telefonem nebo webkamerou a nahrána na sociální síť“. Selfies jsou často určena pro publikování na sociálních sítích a sítích pro sdílení fotografií online. zdroj: wikipedia

Seznam letošních oceněných žáků:

Tereza Bártová, žákyně 8. třídy ZŠ a MŠ J. A. Komenského,

za bezprostřední a vyzrálé řešení mimořádné situace, spojené s péči o zatoulané dítě

 

Rostislav Borovkov, žák 4. třídy ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2,

za úspěšnou reprezentaci školy v matematické soutěži i sportovním Poháru Prahy 6 a za vstřícný přístup ke spolužákům

 

Jiří Doubrava,žák 9. třídy ZŠ Norbertov,

za výrazný podíl na přípravě a prezentaci oceňovaných příspěvků v projektech Příběhy našich sousedů a Antifetfest

 

Zdena Drahoňovská, žákyně 7. třídy ZŠ Emy Destinnové,

za vstřícnou pomoc integrovanému spolužákovi a reprezentaci školy v jazykových a sportovních soutěžích

 

Antonín Drdácký, žák 9. třídy ZŠ a MŠ Červený vrch,

za vynikající reprezentaci školy a městské části v programátorských soutěžích a ochotu pomáhat

 

Kryštof Eckhardt,žák 9. třídy ZŠ a MŠ T.G.Masaryka,

za reprezentaci školy v různých soutěžích, dlouhodobou práci v žákovském parlamentu a ochotnou pomoc spolužákům

 

Vojtěch Frei,žák 9. třídy ZŠ Norbertov,

za výrazný podíl na přípravě a prezentaci oceňovaných příspěvků v projektech Příběhy našich sousedů a Antifetfest

 

Natálie Hanusová, žákyně 8. třídy ZŠ Na Dlouhém lánu,

za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, organizování školních akcí pro veřejnost a mladší spolužáky

 

Petr Hanuš,žák 9. třídyZŠ a MŠ Petřiny – jih,

za všestrannou sportovní reprezentaci a absolutní výsledek ve vědomostním testování znalostí z českého jazyka

 

Karel Hrdinka,žák 9. třídy ZŠ Pod Marjánkou,

za dlouhodobou reprezentaci školy v atletice, florbalu a olympiádě z německého jazyka a za vysokou úroveň společenského vystupování

 

Kateřina Hubená, žákyně 8. třídyZŠ Hanspaulka,

za projev přirozené autority během příprav a zpracování oceňovaného příspěvku do projektu Příběhy našich sousedů

 

Zdeněk Ježek, žák 6. třídy ZŠ Hanspaulka,

za nevšední vstřícnost, přirozenou pomoc potřebným a udržování dobré nálady ve třídě

 

Daniel Jirkovský, žák 4. třídyZŠ a MŠ T.G.Masaryka,

za úspěšnou reprezentaci v matematických a sportovních soutěžích a vstřícný přístup ke spolužákům

 

Sebastian Kaloš,žák 9. třídy ZŠ Pod Marjánkou,

za úspěšnou reprezentaci školy a městské části na olympiádě z německého jazyka a za ocenění ze znalostního testování z matematiky

 

Lenka Kalvodová, žákyně 9. třídy ZŠ Emy Destinnové,

za vynikající reprezentaci školy v olympiádách z angličtiny a španělštiny a moderátorské výkony při školních akcích

 

Vojtěch Kameník,žák 9. třídy ZŠ a MŠ Červený vrch,

za skvělé výsledky ve vědomostních soutěžích a empatický přístup ke spolužákům

 

Johana Kašparová, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ Petřiny – jih,

za úspěšnou sportovní reprezentaci školy, městské části a Prahy v atletických soutěžích na republikové úrovni

 

Jan Kolínský, žák 7. třídy  ZŠ Marjánka,

za reprezentaci školy v přírodovědných a jazykových olympiádách, na hudebních vystoupeních i školních akcích

 

Yejune Lee,žák 8. třídy ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2,

za reprezentaci školy v matematických a sportovních soutěžích, za aktivní účast ve skupinových  projektech divadla v anglickém jazyce a Antifetfestu

 

Matyáš Levy,žák 9. třídy ZŠ Emy Destinnové,

za velmi úspěšnou reprezentaci školy v jazykových soutěžích a podíl na přípravě projektu Příběhy našich sousedů

 

Josef Mach, žák 1. třídy ZŠ Dědina,

za svědomitou přípravu na vyučování ve ztížených podmínkách a roli třídního propagátora poznatků z techniky a historie

 

Adéla Macháňová, žákyně 8. třídy ZŠ Dědina,

za dlouhodobou a úspěšnou reprezentaci školy, městské části, Prahy i České republiky se souborem Musica e Danza i v sólovém zpěvu

 

Tereza Nemešová, žákyně 9. třídy ZŠ Hanspaulka,

za úspěšnou a dlouhodobou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a dějepisných olympiádách

 

Lada Prostějovská, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ Bílá

za dlouhodobou reprezentaci v rozličných olympiádách a významný podíl na přípravě projektu Příběhy našich sousedů

 

Julie Raabová, žákyně 9. třídyZŠ a MŠ Bílá,

za úspěšnou reprezentaci školy v jazykových olympiádách a významný podíl na přípravě projektu Příběhy našich sousedů

 

Jan Rotter,žák 9. třídy ZŠ a MŠ Petřiny – jih,

za vynikající sportovní reprezentaci školy, městské části a Prahy v atletických soutěžích na republikové úrovni

 

Ondřej Sádlo,žák 8. třídy ZŠ Na Dlouhém lánu,

za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, organizování školních akcí pro veřejnost a mladší spolužáky

 

Rozálie Skoblíková, žákyně 2. třídy ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2,

za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích házené, miniházené, fotbalu a přespolním běhu

 

Pavlína Svatošová, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ A. Čermáka,

za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a projektech, za aktivní práci ve školním Ekotýmu a pomoc mladším dětem

 

Barbora Vaňková, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ A. Čermáka,

za reprezentaci školy ve sportovních a umělecky zaměřených soutěžích a pomoc při zajišťování školních akcí

 

Kristýna Vojtěchovská, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ Červený vrch,

za vynikající reprezentaci v jazykových soutěžích a aktivní činnost ve školním parlamentu

 

Lenka Záhejská, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ J. A. Komenského,

za významný podíl na obhajobě titulu EKOŠKOLA a reprezentaci školy v oborově různých soutěžích

 

Roman Zoubek,žák 9. třídyZŠ Marjánka,

za vstřícný přístup ke spolužákům i dospělým a spolupráci při přípravě projektu Příběhy našich sousedů

 

Daniel Žižka, žák 5. třídy ZŠ a MŠ A. Čermáka,

za své morální a postojové kvality při dlouhodobé a nezištné pomoci integrovanému spolužákovi

 

Mikuláš Domanja, Nikola Hrdličková, Tereza Hrdličková a Jakub Rezek,

žákyně a žáci 8. třídy ZŠ Petřiny-sever,

za zorganizování a propagaci sbírky ve prospěch postižené dívky, do které se zapojili spolužáci, učitelé, školní parlament i veřejnost, za zajištění sběru a následného odvozu několika desítek kilogramů plastových víček. 

Související články

Mlžítko na zahradu, stůl na pingpong, venkovní posilovna, relaxační polštáře, stojany na koloběžky ale třeba také dělící stěny mezi pisoáry na toaletách. To vše jsou nápady, které na přání svých žáků budou nyní realizovat základní školy v Praze 6 – díky participativnímu projektu Šance do škol.

Celý článek10. 10. 2022

Praha 6 pravidelně oceňuje nejlepší učitele ve svých základních školách. Titul Vynikající učitel převzali pedagogové, kteří do své náročné práce přinášejí něco navíc, ať už jsou to atraktivní metody práce, inovace, spolupráce s dalšími institucemi, integrace znevýhodněných žáků nebo vytvářejí inspirativní prostředí pro žáky i kolegy.  

Celý článek27. 9. 2022