PRVNÍ "SELFIE" Z ÚŘADU PRAHY 6 S ÚSPĚŠNÝMI ŽÁKY!

Městská část Praha 6 letos již pošesté odměňovala své úspěšné žáky ze základní škol zřízených Prahou 6. Celkem 38 žákům a žákyním předal ocenění ve středu 11. června 2014 radní pro školství Prahy 6 Ondřej Balatka. A právě při této příležitosti vznikla společná fotografie tzv. "selfie". Gratulujeme všem oceněným a těšíme se na příští rok! Na fotografii u této zprávy je zachycený moment, kdy "selfie" vznikla.

Hlavní foto

PODÍVEJTE SE NA SELFIE KLIKNUTÍM ZDE: https://www.facebook.com/ondrej.balatka/photos/a.840242399323962.1073741834.118658324815710/865395986808603/?type=1&theater 

Co je to "selfie"?

Typ fotografického autoportrétu pořízeného z ruky za pomocí digitálního fotoaparátu nebo chytrého telefonu. Ve slovníku Oxford Dictionaries Online je popsán jako „fotografie sebe sama, běžně pořízená chytrým telefonem nebo webkamerou a nahrána na sociální síť“. Selfies jsou často určena pro publikování na sociálních sítích a sítích pro sdílení fotografií online. zdroj: wikipedia

Seznam letošních oceněných žáků:

Tereza Bártová, žákyně 8. třídy ZŠ a MŠ J. A. Komenského,

za bezprostřední a vyzrálé řešení mimořádné situace, spojené s péči o zatoulané dítě

 

Rostislav Borovkov, žák 4. třídy ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2,

za úspěšnou reprezentaci školy v matematické soutěži i sportovním Poháru Prahy 6 a za vstřícný přístup ke spolužákům

 

Jiří Doubrava,žák 9. třídy ZŠ Norbertov,

za výrazný podíl na přípravě a prezentaci oceňovaných příspěvků v projektech Příběhy našich sousedů a Antifetfest

 

Zdena Drahoňovská, žákyně 7. třídy ZŠ Emy Destinnové,

za vstřícnou pomoc integrovanému spolužákovi a reprezentaci školy v jazykových a sportovních soutěžích

 

Antonín Drdácký, žák 9. třídy ZŠ a MŠ Červený vrch,

za vynikající reprezentaci školy a městské části v programátorských soutěžích a ochotu pomáhat

 

Kryštof Eckhardt,žák 9. třídy ZŠ a MŠ T.G.Masaryka,

za reprezentaci školy v různých soutěžích, dlouhodobou práci v žákovském parlamentu a ochotnou pomoc spolužákům

 

Vojtěch Frei,žák 9. třídy ZŠ Norbertov,

za výrazný podíl na přípravě a prezentaci oceňovaných příspěvků v projektech Příběhy našich sousedů a Antifetfest

 

Natálie Hanusová, žákyně 8. třídy ZŠ Na Dlouhém lánu,

za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, organizování školních akcí pro veřejnost a mladší spolužáky

 

Petr Hanuš,žák 9. třídyZŠ a MŠ Petřiny – jih,

za všestrannou sportovní reprezentaci a absolutní výsledek ve vědomostním testování znalostí z českého jazyka

 

Karel Hrdinka,žák 9. třídy ZŠ Pod Marjánkou,

za dlouhodobou reprezentaci školy v atletice, florbalu a olympiádě z německého jazyka a za vysokou úroveň společenského vystupování

 

Kateřina Hubená, žákyně 8. třídyZŠ Hanspaulka,

za projev přirozené autority během příprav a zpracování oceňovaného příspěvku do projektu Příběhy našich sousedů

 

Zdeněk Ježek, žák 6. třídy ZŠ Hanspaulka,

za nevšední vstřícnost, přirozenou pomoc potřebným a udržování dobré nálady ve třídě

 

Daniel Jirkovský, žák 4. třídyZŠ a MŠ T.G.Masaryka,

za úspěšnou reprezentaci v matematických a sportovních soutěžích a vstřícný přístup ke spolužákům

 

Sebastian Kaloš,žák 9. třídy ZŠ Pod Marjánkou,

za úspěšnou reprezentaci školy a městské části na olympiádě z německého jazyka a za ocenění ze znalostního testování z matematiky

 

Lenka Kalvodová, žákyně 9. třídy ZŠ Emy Destinnové,

za vynikající reprezentaci školy v olympiádách z angličtiny a španělštiny a moderátorské výkony při školních akcích

 

Vojtěch Kameník,žák 9. třídy ZŠ a MŠ Červený vrch,

za skvělé výsledky ve vědomostních soutěžích a empatický přístup ke spolužákům

 

Johana Kašparová, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ Petřiny – jih,

za úspěšnou sportovní reprezentaci školy, městské části a Prahy v atletických soutěžích na republikové úrovni

 

Jan Kolínský, žák 7. třídy  ZŠ Marjánka,

za reprezentaci školy v přírodovědných a jazykových olympiádách, na hudebních vystoupeních i školních akcích

 

Yejune Lee,žák 8. třídy ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2,

za reprezentaci školy v matematických a sportovních soutěžích, za aktivní účast ve skupinových  projektech divadla v anglickém jazyce a Antifetfestu

 

Matyáš Levy,žák 9. třídy ZŠ Emy Destinnové,

za velmi úspěšnou reprezentaci školy v jazykových soutěžích a podíl na přípravě projektu Příběhy našich sousedů

 

Josef Mach, žák 1. třídy ZŠ Dědina,

za svědomitou přípravu na vyučování ve ztížených podmínkách a roli třídního propagátora poznatků z techniky a historie

 

Adéla Macháňová, žákyně 8. třídy ZŠ Dědina,

za dlouhodobou a úspěšnou reprezentaci školy, městské části, Prahy i České republiky se souborem Musica e Danza i v sólovém zpěvu

 

Tereza Nemešová, žákyně 9. třídy ZŠ Hanspaulka,

za úspěšnou a dlouhodobou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a dějepisných olympiádách

 

Lada Prostějovská, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ Bílá

za dlouhodobou reprezentaci v rozličných olympiádách a významný podíl na přípravě projektu Příběhy našich sousedů

 

Julie Raabová, žákyně 9. třídyZŠ a MŠ Bílá,

za úspěšnou reprezentaci školy v jazykových olympiádách a významný podíl na přípravě projektu Příběhy našich sousedů

 

Jan Rotter,žák 9. třídy ZŠ a MŠ Petřiny – jih,

za vynikající sportovní reprezentaci školy, městské části a Prahy v atletických soutěžích na republikové úrovni

 

Ondřej Sádlo,žák 8. třídy ZŠ Na Dlouhém lánu,

za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, organizování školních akcí pro veřejnost a mladší spolužáky

 

Rozálie Skoblíková, žákyně 2. třídy ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2,

za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích házené, miniházené, fotbalu a přespolním běhu

 

Pavlína Svatošová, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ A. Čermáka,

za úspěšnou reprezentaci školy v soutěžích a projektech, za aktivní práci ve školním Ekotýmu a pomoc mladším dětem

 

Barbora Vaňková, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ A. Čermáka,

za reprezentaci školy ve sportovních a umělecky zaměřených soutěžích a pomoc při zajišťování školních akcí

 

Kristýna Vojtěchovská, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ Červený vrch,

za vynikající reprezentaci v jazykových soutěžích a aktivní činnost ve školním parlamentu

 

Lenka Záhejská, žákyně 9. třídy ZŠ a MŠ J. A. Komenského,

za významný podíl na obhajobě titulu EKOŠKOLA a reprezentaci školy v oborově různých soutěžích

 

Roman Zoubek,žák 9. třídyZŠ Marjánka,

za vstřícný přístup ke spolužákům i dospělým a spolupráci při přípravě projektu Příběhy našich sousedů

 

Daniel Žižka, žák 5. třídy ZŠ a MŠ A. Čermáka,

za své morální a postojové kvality při dlouhodobé a nezištné pomoci integrovanému spolužákovi

 

Mikuláš Domanja, Nikola Hrdličková, Tereza Hrdličková a Jakub Rezek,

žákyně a žáci 8. třídy ZŠ Petřiny-sever,

za zorganizování a propagaci sbírky ve prospěch postižené dívky, do které se zapojili spolužáci, učitelé, školní parlament i veřejnost, za zajištění sběru a následného odvozu několika desítek kilogramů plastových víček. 

Související články

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Celý článek23. 11. 2023