Projekt MAP pomůže pedagogům lépe učit

Co potřebují šestkoví učitelé, aby lépe učili? To bylo cílem projektu Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 6 – III. Ten probíhal od loňského května a končí 30. listopadu. S jeho výsledky seznámili zástupci radnice a projektu novináře.

Hlavní foto

Oproti předchozím projektům byl MAP III zaměřený na plánování dalšího vzdělávání pedagogů, kteří diskutovali, jak učit lépe, jak dětem zpestřit výuku, a především jak jim nabídnout znalosti, které vyžaduje současná doba.

„Z diskusí vyšlo, že témat ke zlepšení je mnoho, mezi nimi smysluplné využívání informačních technologií, virtuální realita a umělá inteligence. Pokud je učitelé zvládnou a zapojí do výuky, ta se stane pro děti mnohem atraktivnější, zajímavější a účinnější,“ vysvětluje Jana Matoušová, koordinátorka projektu v Praze 6. Díky virtuální realitě se například děti při výuce zeměpisu nemusejí spoléhat jen na mapy, ale ocitnou se přímo ve městech a na různých kontinentech. Zároveň to pro ně bude příležitost prověřit si své jazykové znalosti, poznávat architekturu. Umělá inteligence pomůže zasadit události odehrávající se v místě do historického kontextu. Žáci se pak musí naučit, jak poznat, že texty, s nimiž pracují, jsou pravdivé.

Do projektu se zapojilo celkem 55 škol, tedy téměř všechny mateřské, základní a základní umělecké školy, a to nejen ze šestky, ale celého správního obvodu Prahy 6, tedy i Suchdola, Lysolají a Nebušic, mohly mezi sebou sdílet zkušenosti. Nabídka různých programů a výukových projektů je nyní opravdu široká, proto určitě školám pomáhá, když si mohou mezi sebou říci, jaké s nimi mají zkušenosti, které používají rády a doporučily by je i ostatním, a kterým je lepší se vyhnout,“ říká k projektu místostarostka Mariana Čapková.

Nejen umělá inteligence by ale měla zlepšit výuku ve školách – z diskuse učitelů vyplynulo, že je třeba se zaměřit na matematickou, čtenářskou, ale i finanční gramotnost. Nadaní žáci by se mohli více rozvíjet díky spolupráci s vysokými školami, naopak učitelé by měli lépe umět komunikovat a začadit do kolektivu děti například s jiným mateřským jazykem než češtinou nebo poruchami učení. Jak tyto výzvy zvládnout a učit lépe by si měli pedagogové osvojit v navazujícím období.

Program Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 6 – III je spolufinancován Evropskou unií.

Bulletin - listopad 2023.pdf

Související články

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024