Projekt Aktivní město pokračuje i ve školním roce 2018/2019

Projekt je realizován městskou částí Praha 6, pod záštitou radního pro sport a volnočasové aktivity Ing. Mgr. Libora Bezděka

Hlavní foto

Po loňském úspěšném pilotním projektu Aktivní město Praha 6 s účastí takřka 5 tisíc dětí se v právě zahájeném školním roce otevírá další ročník programu, který umožní rodičům a zákonným zástupcům dětí z Prahy 6 využít příspěvek MČ na úhradu pravidelné volnočasové aktivity (alespoň 1x týdně) svých dětí.

 

Kdo se může do on-line systému Aktivní město registrovat a žádat o příspěvek ?

Příjemcem může být pouze dítě narozené po 1. 9. 2000 a mladší, které má trvalý pobyt na území Městské části Praha 6, které se od 3. 9. 2018 do 30. 11. 2018 prostřednictvím zákonného zástupce registruje do projektu pomocí on-line softwarové aplikace Aktivní město www.aktivnimesto.cz. Pokud má rodina 2 a více dětí, vztahují se na každé dítě výše uvedené podmínky pro přiznání nároku na příspěvek individuálně a je nutné, aby se každé dítě zaregistrovalo prostřednictvím svého zákonného zástupce samostatně. Celková alokovaná částka na tento program činí 2 mil. Kč, nárok na příspěvek realizovaný touto formou bude přiřazen dle pořadí registrace oprávněných žadatelů, a to až do vyčerpání Alokované částky. Na přidělení příspěvku není právní nárok.

 

Na jaké aktivity může být příspěvek čerpán ?

Zaměření podporovaných aktivit je, stejně jako v loňském roce, nastaveno takto:

  • Skupina 1: výše příspěvku činí 600 Kč / 1 osobu (příjemce)

Zaměření: sportovní, pohybové, kulturní a obecně poznávací/vzdělávací volnočasové aktivity  

  • Skupina 2: výše příspěvku činí 800 Kč/ 1 osobu (příjemce)

Zaměření: přírodovědné, technické, rukodělné a řemeslné volnočasové aktivity

 

Po schválení příspěvku, které proběhne zpravidla do 5 pracovních dnů po odeslání registrace žadatele, může rodič svůj příspěvek uplatnit u registrovaných poskytovatelů, kterých je do projektu zapojeno více než 150 a rychle přibývají další. Mezi pořadateli aktivit jsou významné sportovní a tělovýchovné kluby působící na Praze 6, poskytovatelé kroužků (Dům dětí a mládeže aj.), školky a základní školy a další organizace volnočasových aktivit (Junák, skautské oddíly aj.)  Svoje příspěvky mohou rodiče dětí uplatnit do 21.12.2018.

V případě dalších dotazů se mohou žadatelé obracet na Zákaznickou linku operátora systému Up Česká republika tel:  420 241 043 230 nebo na e-mailovou adresu info@aktivnimesto.cz