Přívětivý úřad 2017

Úřad městské části Praha 6 se umístil na 2. místě v soutěži Přívětivý úřad vyhlášené ministerstvem vnitra.

Hlavní foto

Ocenění jsme získali zejména díky zapojování občanů do spolurozhodování o rozvoji městské části, a to vyčleněním části rozpočtu na projekty navržené občany v rámci participativního rozpočtování Mám nápad pro Šestku.

Máme velikou radost!