Priorita pro příští rok v Praze 6: mateřské školky

Zhruba 300 míst bude v příštích letech chybět v Praze 6 pro děti v mateřských školkách.
Hlavní foto

Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa proto předloží v příštích dnech radě ke schválení program „Školka“, který má zajistit dostatečný počet míst v mateřských školkách v souvislosti s porodním boomem.

„Situace je naléhavější, nežli ukazovala všechna statistická data. Prioritou pro příští rok je proto logicky řešit nedostatek míst v mateřských školkách. Naší snahou je v následujících dvou letech získat dalších nejméně 200 míst ve školkách. Rád bych příští rok zahájil výstavbu dvou moderních školek, rekonstruoval vybrané školní areály s cílem vytvořit kapacitu pro děti předškolního věku a také spolupracoval se soukromým sektorem,“ plánuje starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa.

Už v loňském roce dokázala radnice navýšit kapacitu mateřských školek o 106 míst. Ukázalo se však, že ani tento počet není dostatečný. Nedostatek dalších zhruba 300 míst chce radnice podle Chalupova plánu řešit následujícím způsobem:

- zvyšování kapacity stávajících školních zařízení pomocí jejich rekonstrukcí
- výstavba dvou nových mateřských školek
- realizace projektu „Hrajeme si na školu“
- spolupráce se soukromým sektorem


Nové školky vzniknou podle plánu starosty v ulici Velvarská a jako nástavba na Červeném vrchu. Radnice tím získá zhruba 80 dalších míst pro děti. Dalších zhruba sto míst získá radnice rekonstrukcí školních objektů v ulicích Interbrigády, Teronská a Bubeníčkova.

„Pokud zajistíme tyto kapacity, vyřešíme problém, který se Prahy 6 bude týkat stabilně. Další, krátkodobou potřebu zhruba stovky míst chceme vyřešit spoluprací se soukromým sektorem. Zvažujeme variantu, že bychom tzv. dočasná místa řešili pronájmem od soukromých subjektů. Rodiče ani děti by tuto formu nijak nepocítili, platby i ostatní režim by byly stejné jako v jiných obecních školkách, obecní pokladnu by to však vyšlo levněji. Další cestou jsou krátkodobé úpravy školních budov,“ tvrdí místostarosta Jiří Fárek, zodpovídající za školství.

Z toho důvodu radnice pozastavila školám nové pronájmy prostor, které budou použitelné po úpravě jako prostory pro vytvoření dalších tříd pro děti předškolního věku.

Projekt „Hrajeme si na školu“ se rozjel už v září po roce příprav na plné obrátky. Předškoláci mohli nastoupit do dvou nových oddělení mateřských škol, které během prázdnin vznikly při dvou základních školách, a to na Hanspaulce a na Petřinách-jih.

„V tomto projektu budeme pokračovat i nadále. Po vzoru anglosaských tradic, ale i první republiky, poslední ročník školky je již přímo ve školní budově. Děti si sice hrají, nemají učebnice, už se ale seznamují s atmosférou školy a další roky jsou pro ně jednoduší,“ řekl vedoucí odboru školství Jan Holický.

Nápadem s vytvořením nových tříd při základních školách řeší městská část momentální nedostatek míst ve školkách. Do vybudování nových prostor dosud investovala 12 a půl milionu korun. Při škole na Hanspaulce bylo třeba přestavět bývalé skladiště, vytvořit pro 25 školkových dětí samostatný vstup do budovy a upravit i část zahrady. Na Petřinách vzniklo školkové oddělení pro 21 dětí po rekonstrukci bývalé družiny. Výrazně větší investici však představovala kompletní rekonstrukce MŠ Parléřova, jejíž celkové náklady se vyšplhaly na 30 milionů korun. Na konci srpna byly stavební firmou předány mateřské škole do užívání vnitřní prostory budovy, jejíž kapacita se po rekonstrukci zvýšila o 15 míst.


Projekt „Hrajeme si na školu“
Městská část Praha 6 letos spustila projekt s názvem „Hrajeme si na školu“, který spočívá ve využití volných prostor v budovách základních škol pro zvýšení dočasně nedostatečné kapacity mateřských škol. Znalost prostředí a užší spolupráce se základní školou umožní plynulý přechod z mateřské do základní školy. Zároveň se využije volná kapacita v budovách ZŠ, kde počet dětí na rozdíl od mateřských školek i v posledních letech meziročně klesal. Využije se tak již vybudované zázemí (kuchyně, tělocvičny, zahrada), samozřejmě po přiměřených stavebních úpravách při dodržení veškerých norem. Na základě zkušeností již v tuto chvíli lze říct, že projekt může uspořit finanční prostředky a přitom poskytnout nové možnosti pro předškolní vzdělávání. Navíc idea tohoto projektu je opakovatelná i v dalších vhodných budovách základních škol.

Související články

Historicky první Projektový den vznikl díky spolupráci ČVUT, Místního akčního plánu Praha 6 (MAP 6) a městské části Praha 6. Zhruba 500 žáků ze základních škol Prahy 6 tak mělo možnost navštívit 7 fakult a na vlastní kůži zažít to nejzajímavější, co studentům nabízejí. Měli tak možnost vidět například eFormuli či navštívit největší vodohalu a vysokonapěťovou halu.

Celý článek6. 2. 2024