Přihlašování Nápadů pro Šestku III. je ukončeno, sešlo se jich celkem 54

Přihlašování Nápadů pro Šestku probíhalo od 15. dubna do 12. června. Sešlo se celkem 54 nápadů, které splnily formální kritéria a postoupily do fáze posuzování realizovatelnosti. Z toho je celkem 35 tzv. malých nápadů s rozpočtem od 50 do 400 tisíc Kč a 19 tzv. velkých nápadů s rozpočtem od 400 tisíc do 1 milionu Kč.

Hlavní foto

Nápady se týkají téměř všech čtvrtí Prahy 6 a zahrnují celé spektrum opatření, od dětských a sportovních hřišť přes kultivaci zapadlých zákoutí, doplnění laviček a opravy pěších cest až po vytváření komunitních míst pro setkávání. Prohlížet si je můžete na webu  www.napadprosestku.cz Děkujeme za všechny Vaše nápady, iniciativu a podněty!

Aktuálně připravujeme posuzování realizovatelnosti došlých nápadů pro Šestku. První etapa posuzování nápadů bude probíhat během prázdnin. Na začátku září budou navrhovatelé informováni o tom, zda jejich nápady byly Úřadem MČ Praha 6 posouzeny kladně, případně zda je třeba v nápadu něco upravit či změnit tak, aby mohl postoupit do hlasování. Pokud bude nápad z nějakého důvodu posouzen jako nerealizovatelný, obdrží navrhovatel zdůvodnění, proč se tak stalo. 15. října 2019 bude vyhlášen seznam nápadů, které postupují do hlasování.
Veřejné hlasování o nejlepších nápadech proběhne v listopadu tady na webu Nápadu pro Šestku. 

Aktuality sledujte na webu  www.napadprosestku.cz na facebookové stránce  www.facebook.com