Pražští starostové bojují proti nárůstu hazardu peticí

Starostové pražských městských částí varují před legislativní změnou, kterou se na nadcházejícím jednání bude zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Jde o upravenou verzi návrhu zákona o loteriích, která dává možnost nekontrolovanému růstu hazardu.

Hlavní foto

Do té byl před konečným třetím čtením vnesen pozměňovací návrh, ze kterého plyne, že by obce nebyly účastníkem řízení o vydání povolení o provozu videoterminálů. V Praze startuje petiční akce, kterou chtějí starostové zabránit vložení pozměňovacího návrhu do zákona o loteriích. 

Schválením zákona v uvedené podobě hrozí, že se významně a především bez kontroly rozroste hazard ve městech a obcích v České republice. „Důrazně protestujeme proti skutečnosti, že rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hodlá sněmovně doporučit ke schválení pozměněnou verzi návrhu zákona o loteriích,“ říká iniciátorka protestu starostka Prahy 2 Jana Černochová. Před konečným třetím čtením totiž poslanci výboru do původní verze vnesli pozměňovací návrh, ve kterém se doslova píše, že obec, na jejímž místě má být loterie nebo hra provozována, „není účastníkem řízení o vydání povolení“ ve vyjmenovaných paragrafech (v paragrafech jsou uvedeny rulety a videoterminály).

K iniciativě se přidávají i další starostové. Jednoznačný je například starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. Městská část chce hazard na svém území zcela zakázat. „Jsme proti jakémukoliv hazardu v Praze 6. Dlouhodobě budujeme podmínky, které by občanům Prahy 6 přinesly eliminaci hazardu. Všechna snaha tak může přijít absolutně vniveč,“ říká starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa. K pozměňovacímu návrhu doplňuje, že obce a města chtějí mít absolutní rozhodovací právo ve věcech, jakým je hazard.

Podobně se vyjádřil i starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský. Městská část buduje na svém území síť sportovišť a hřišť pro děti a mládež. „Chceme tímto programem a formou prevence zaměstnávat děti a mládež sportem na úkor právě hazardu. Ten je pro nejmladší velmi lákavý a nebezpečný,“ říká Dalibor Mlejnský. Sebemenší legislativní uvolnění bariér u hazardu de facto snažení radnic v oblasti prevence před hazardem zcela zvrátí.

Podle Jany Černochové budou přijetím tohoto návrhu obce zbaveny možnosti spolurozhodovat o provozu videoterminálů s vysokými sázkami a účinně tak nebudou schopny bojovat proti neúnosné situaci v oblasti hazardu na svém území. „Považujeme tento krok za další ze série vítězství sázkařské lobby. Tvrzení, že by pro obce byla účast v povolovacím řízení pro sázkové a videoloterijní terminály složitě administrativní, je nehorázné,“ vysvětluje Jana Černochová. Vrací se tím do předešlých let, kdy dostal hazard v obcích a městech zelenou rozhodnutím ministerstva financí pod tehdejším vedením Miroslava Kalouska.

Zatímco ve své původní verzi měl nový zákon o loteriích dát městům a obcím šanci zapojit se do povolovacího řízení a určit, zda terminál chtějí či ne, v případě schválení této nové verze bude rozhodování o umístění terminálů opět na státu. V tom spatřují starostové zásadní problém, neboť podle nich ministerský úředník stěží dokáže posoudit situaci na konkrétním místě a navíc, jak ukazuje dosavadní praxe, součinnost s obcemi je zde minimální. „Kdo jiný by se měl do povolovacího procesu zapojit, než ten, kterého se dopady bezprostředně týkají,“ doplňuje Jana Černochová.

Za nedostačující také starostové považují možnost úpravy umístění terminálů ze strany obcí formou vyhlášky, kterou pozměněný návrh rovněž předpokládá.

Možnost připojit se k petici „Za právo obcí reálně omezovat hazard na svém území“ mají i občané. Petiční archy budou k dispozici v sobotu 10. dubna na farmářských trzích na Vítězném náměstí od 8 – 14 hodin a v pondělí 12. dubna u výstupu z metra Dejvická od 7 – 19 hod. a na radnici Prahy 6 od 8 – 20 hod.

Prohlášení starostů městských částí hl.m.Prahy

Starostové pražských městských částí vyjadřují zásadní nesouhlas s podobou návrhu novely zákona o loteriích, která vzešla z jednání rozpočtového výboru PSP ČR a o které má hlasovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své schůzi, která začíná dne 13. 4. 2010.

Dohodli se tak na mimořádném setkání starostů městských částí hl.m. Prahy, které se konalo 9. 4. 2010, a společně se shodli na postupu, kterým se pokusí zabránit dalšímu omezování pravomocí obcí ve věci regulace hazardu na svém území formou přiložené petice.

Přijetím tohoto návrhu by obce byly zbaveny mimo jiné možnosti spolurozhodovat o provozu videoterminálů s vysokými sázkami a nebyly by tak schopny účinně bojovat proti neúnosné situaci v oblasti hazardu na svém území. Městské části tento krok považují za další ze série vítězství sázkařské lobby. Starostové požadují, aby byl zákon schválen v původním znění navrženém skupinou poslanců.

Starostové konstatují, že jednou z mála možností, kterou mají na obranu práv občanů na svém území, je právě forma petice, jejíž obsah na mimořádném jednání schválili. Výjimečnost situace však limituje termín, kdy je možno petici PS odevzdat, a to do pondělí 12. 4. večer, respektive v úterý ráno 13. 4. 2010.

Starostové žádají všechny spoluobčany, aby svým podpisem také vyjádřili jednotný nesouhlas s tímto návrhem, který dává volnost hazardu, gamblerství a s tím spojeným negativním jevům.

Od této chvíle do pondělního večera včetně víkendu lze petici podpořit svým podpisem. Informace o podpisových místech budou umístěny na www.praha.eu, www.praha2.cz, www.praha6.cz, www.praha11.cz a dalších městských částí, které se budou postupně připojovat.

 

Za petiční výbor:

Jana Černochová
Tomáš Chalupa
Dalibor Mlejnský

Hlasování: pro text prohlášení hlasovalo všech dvacet přítomných starostů městských částí a další starostové se k prohlášení připojují elektronicky.

Zprávy ČT o petici

Související články