Praha 6 zahajuje kroky k využití prázdné střední školy při ruském velvyslanectví

Radní městské části Praha 6 dnes schválili záměr omezit vlastnické právo Ruska k budově bývalé střední školy v Bubenči. Budovu její majitel nevyužívá, Praha 6 by ji chtěla získat pro vzdělávání nově příchozích ukrajinských dětí.

Hlavní foto

Střední školu s kapacitou několik stovek žáků navštěvovali potomci zaměstnanců ruského velvyslanectví. Vloni však byla část personálu ruské ambasády vyhoštěna a škola v novém školním roce již neotevřela.

„Je naší povinností postarat se o ukrajinské rodiny s dětmi, které z jejich země vyhnal ruský válečný teror. Hledáme prostory, kde bychom dětem z Ukrajiny poskytli péči a vzdělání, přičemž právě Rusko v naší městské části vlastní budovu, která nyní nemá využití, dříve ale fungovala jako škola, je pro tento účel zkolaudována a plně vybavena. Nemůžeme se v aktuální situaci tvářit, že tato budova neexistuje. Pokud ji Rusko nehodlá uvolnit, je zcela na místě, abychom zahájili vyvlastňovací řízení a školu tak pro ukrajinské děti získali,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář. 

Rada městské části Praha 6 na svém mimořádném zasedání jednomyslně schválila záměr omezit vlastnické právo Ruska k zmíněné budově a následné svěření objektu do majetku Prahy 6. O přijetí podpůrného usnesení a součinnost radní Prahy 6 žádají pražský magistrát a vládu ČR.

„Dnes navštěvuje základní a mateřské školy Prahy 6 více než 12 tisíc dětí a se svými 15 základními a 33 mateřskými školami jsme v hlavním městě jedna z nejlépe vybavených městských částí. Přesto jsou školy a školky v Praze 6 aktuálně naplněné z přibližně 95 %. Budovu bývalé ruské školy tak nutně potřebujeme, abychom mohli pečovat o děti z Ukrajiny, které k nám spolu s rodiči utekly před válkou,“ doplňuje Marie Kubíková, radní Prahy 6 pro školství.

Záměr omezit vlastnické právo, aby budovu školy mohla využívat městská část, bude v tomto týdnu diskutován na zasedání pražského zastupitelstva.

Související články

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Celý článek23. 11. 2023