Praha 6 vyjadřuje solidaritu jižní Moravě. Na pomoc postiženým obcím uvolní 200 tisíc korun

Městská část Praha 6 finančně pomůže obcím na jižní Moravě, které v noci na dnešek zasáhly ničivé bouře a tornádo. Čtyři nejpostiženější obce obdrží od Prahy 6 mimořádný dar na odstranění následků ničivé přírodní katastrofy. Celková výše daru činí 200 tisíc korun. O této pomoci na svém mimořádném jednání dnes rozhodli radní Prahy 6.

Hlavní foto

Finanční dar je určen obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. Tyto čtyři obce byly po konzultacích Prahy 6 se samosprávou v dané oblasti vyhodnoceny jako nejpostiženější. Každé z nich Praha 6 daruje 50 tisíc korun.

„Záběry toho, jak tornádo na jižní Moravě pustoší krajinu a majetek, nás všechny upřímně šokovaly. Myslíme na všechny poškozené a zejména na ty, kteří vinou této ničivé katastrofy přišli o své blízké,“ říká starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a doplňuje: „V takto závažné situaci cítíme potřebu pomoci, a to co možná nejrychleji a nejúčelněji. Rada městské části proto velice flexibilně rozhodla o okamžitých darech nejpostiženějším obcím v maximální výši, kterou nám platná legislativa umožňuje, tedy 50 tisíc korun. Současně jsme rozhodli o svolání mimořádného zastupitelstva v nejbližším možném termínu, kde bychom měli jednat o významně větší pomoci, finanční i materiální.“

Praha 6 je zároveň v kontaktu s Českým červeným křížem, který vyhodnocuje následky přírodní katastrofy přímo v terénu. Městská část tak průběžně shromažďuje informace ohledně toho, jakou materiální pomoc lidé v postižených místech nejvíce potřebují.

Pomozte i vy! Doporučujeme sbírkový účet Diecézní charity Brno, přispět můžete odesláním libovolné částky na 4211325188/6800 s variabilním symbolem 2002.