Praha 6 volí prezidenta

V pátek 13. ledna se ve 14 hodin se na šestce otevře 104 volebních místností, které budou k dispozici všem 75 tisícům registrovaných voličů. Pro prezidentské volby 2023 bylo zároveň vydáno 5100 voličských průkazů. Volí se v pátek do 22 hodin a v sobotu 14. ledna od 8 do 14 hodin.

 

Hlavní foto

Ve 104 volebních místnostech je připraveno 104 okrskových volebních komisí, jejichž bezproblémový chod zajišťuje téměř 800 členů z řad zaměstnanců úřadu a veřejnosti. Do práce v komisích se na výzvu městské části zapojilo 550 dobrovolníků za odměnu 1800 korun pro první kolo voleb. Praha 6 pravidelně stanovuje komise se sedmi a více členy, což je větší počet, než stanovuje zákon. Důvodem je, aby administrace voleb byla co nejsnazší a současně aby se vytvořily personální rezervy pro případ, že by se někdo z přihlášených komisařů nemohl zúčastnit. „Do přípravy a průběhu voleb v Praze 6 je zapojena tisícovka lidí. Jsou to nejen zaměstnanci úřadu, kteří se podílejí na organizaci nebo pracují v komisích, ale také řidiči, lidé obsluhující výpočetní techniku a podobně. A musíme započítat i zaměstnance budov, kde volby probíhají,“ říká Jan Holický, tajemník úřadu městské části Praha 6.

V Praze 6 se volí celkem ve 28 objektech, většinou jde o budovy základních škol. Netradičním místem je historický objekt Písecké brány, který je navíc označován jako „dog friendly“ volební místnost a lidé do ní pravidelně přicházejí volit během procházky se psem.

Praha 6 se pravidelně chlubí vysokou volební účastí, obvykle nad celostátním průměrem. Při posledních prezidentských volbách v roce 2018 přesáhla 70 procent.