PRAHA 6: VYPICH SE OBNOVUJE, VŠE ZAJISTÍ AGENTURA

Praha, 17. 9. 2014 – Vzhledem k rozsáhlosti a typu akce jakou byl koncert skupiny Kabát Praha 6 předpokládala, že může dojít k poškození travnatých ploch. V podmínkách, za kterých akci na začátku srpna 2014 povolila, je proto jasně uvedeno, že Praha 6 požaduje: „...aby pořadatel akce zajistil následné uvedení pozemku do původního stavu – na všech poškozených místech bude urovnán povrch, navezena kvalitní zemina a bude proveden osev travním semenem včetně následné zálivky. Takto ošetřený pozemek bude předán správci – odboru dopravy a životního prostředí.“

Hlavní foto

K rozbahnění části pozemku došlo hlavně vlivem nepříznivého počasí.

Ve středu 17. 9. 2014 proběhla na Vypichu společná schůzka zástupců úřadu městské části Praha 6 a pořadatelské agentury a byl pořízen zápis, ze kterého vyplývá, že poškození travnaté plochy nastalo z celkových 80 000 m2 u cca 16 000 m2 - tedy pětina celkové plochy.

Pořadatelská agentura co nejdříve a na své náklady zajistí úpravu pozemku tak, jak je stanoveno v platných podmínckách. Praha 6 bude důsledně vyžadovat, aby pořadatel pozemky předal v odpovídajícím stavu. Pořadatelská agentura dnes samozřejmě konstatovala, že vše dá do pořádku dle podmínek, které ji Praha 6 stanovila.

Praha 6 se stala spolupořadatelem jednoho z nejnavštěvovanějších, největších koncertů jedné z nejpopulárnějších českých kapel v novodobých dějinách České republiky.

Praha 6 se podílí každoročně na desítkách kulturních, sportovních a společenských akcí, kdy od pořadatelů dle vyhlášky hlavního města Prahy nevybírá poplatky v řádu statisíců korun.

Koncert skupiny Kabát se na stejném místě a ve stejném ročním období konal již v roce 2009. Při návštěvě odhadované tehdy na 60 tisíc návštěvníků proběhla akce zcela korektně bez narušení veřejného pořádku, se zajištěným následným úklidem v průběhu i po ukončení akce.

Vyhláška o místním poplatku ze vstupného v plném znění ZDE!

OFICIÁLNÍ VYJÁDŘENÍ SKUPINY KABÁT NA FACEBOOKU KAPELY ZDE!

Jedno malé vysvětlení pro všechny, ktěří si myslí, že jsme na Vypich přijeli, rozorali ho a odjeli na sever: 

Hned jak půda trochu vyschne, začneme s rekultivací, navezeme novou hlínu a zasejeme novou trávu, jak to bylo domluveno s Prahou 6. Opravdu se omlouváme, ale počasí prostě neporučíme. To nás minulý režim nenaučil. Když prší je bláto, když v roce 2009 nepršelo, bláto nebylo. Tak to prostě chodí a věřte, že i pro nás to byla a je velká zátěž a starost, kterou bychom si raději odpustili. Takže občané Prahy 6 nebojte, my Vám ten Vypich dáme zase dokupy. Jenom to nebude za den... Omlouváme se případné problémy a děkujeme za pochopení. Kabát
fotografie: FB Kabát