Praha 6 spouští jako první v ČR unikátní projekt "ŠKOLA NA DOTEK"

Tablety pro desítky učitelů a tisíce žáků. Přesně tak vypadá unikátní projekt městské části Praha 6 „Škola na dotek“. Ten dnes radnice spustila v Základní škole Emy Destinnové. Praha 6 je první radnicí v České republice, která postupně vybaví tablety a speciálními učebnami všech svých 15 základních škol. Zaplatí za něj 10 milionů korun. Počítá se s tím, že celý projekt bude dokončen v září 2014.

Hlavní foto

„Výuka pomocí tabletů a dalších technologií dává školám obrovské možnosti. Jenže děti a často ani učitelé je neumí dost dobře využít. To chceme naším projektem změnit, jsme první radnicí, která tablety do škol masově zavádí, protože víme, že je děti používají stále častěji a možná ani netuší, že mohou být učebnicemi 21. století,“ řekl Ondřej Balatka, radní Praha 6 pro školství a vzdělávání.

V první řadě se musí s těmito technologiemi naučit dobře pracovat učitelé. Právě v rámci projektu budou využívat dostupné vzdělávání materiály pro potřeby výuky, v ideálním případě i takové materiály vytvářet a začleňovat je vhodným způsobem do výuky.

„Účel využití dotykových zařízení z projektu Škola na dotek si stanovuje každá škola podle svých pedagogických záměrů a profilací, některé se např. chystají využívat nové počítače jako jazykové laboratoře, jiné na podporu technických a přírodovědných předmětů a mnoho dalších,“ řekl Balatka.

V zapojení moderních technologií do výuky vidí Balatka ještě jeden důležitý efekt: „Jedním z úkolů současné školy je boj se sociální stratifikací. K nastolení rovnosti šancí musí vést i zpřístupnění digitálních technologií všem žákům, nikoli přístup pouze těch, kteří se k nim dostanou vlivem ekonomicky silnějšího rodinného zázemí“.

Za projekt zaplatí Praha 6 celkem 10 milionů korun. „Příspěvek radnice bude maximálně 90 procent, zbytek hradí škola z vlastních peněz. To bude školy motivovat k tomu, aby i za své peníze měly co nejkvalitnější výuku,“ řekl Balatka.

Konkrétní typ tabletu si vybíraly jednotlivé školy samy, tak aby co nejlépe vyhovovaly jejich vzdělávácím programům a možnostem. Na projektu spolupracuje s Prahou 6 také odborník pražské Univerzity Karlovy:

„Každá škola je jiná – má jiné podmínky, zaměření, žáky, učitele i cíle využívání tabletů – musí uspokojování těchto individuálních potřeb navazovat na zkušenosti a dosavadní počítačové vybavení, které se samozřejmě také různí. Naopak strukturované vzdělávání pedagogů bylo organizováno společně pro všechny učitele, ředitele a ICT metodiky městské části tak, aby si mohli vzájemně předávat zkušenosti a příklady dobré praxe. Jako užitečná se ukázala i podporou ředitelů formou supervize, v rámci které zástupci škol společně se supervizory řešili problémy a otázky, které realizace projektu postupně přinášela. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že samotné dodávky technologií, jako jsou tablety, ve školách selhávají, pokud nejsou podpořeny dalšími pomocnými opatřeními. Na ta se v Praze 6 zaměřili a úspěšně se jim je daří realizovat,“ říká PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D., který se dlouhodobě na podporu učitelů v této oblasti specializuje a tuto problematiku vyučuje na Katedře informačních technologií a technické výuky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dodavatele samotných přístrojů si vybere každá škola zvlášť prostřednictvím výběrového řízení. Radnice Prahy 6 pak vypsala jednu souhrnnou veřejnou zakázku na poskytovatele vzdělávacích aktivit a metodické podpory pro všechny pedagogy zapojené do projektu, jehož vítězem se stala společnost Boxed, s.r.o.

„Naším úkolem je zajistit vzdělávání pedagogů v oblasti legality software, bezpečného chování dětí na internetu i dalšího rozvoje školních ICT směrem k výuce 1:1 s využitím tabletů. Nedílnou součástí naší role v projektu je i podpora pro zajištění správné integrace tabletů do prostředí školy a pro fungování s vybavením, které již školy mají,“ uvedl ředitel společnosti Ing. Luděk Heinz.

FACEBOOK - ŠKOLA NA DOTEK - PRAHA 6 - SLEDUJTE KLIKNUTÍM ZDE!

MÉDIA: Reportáže a články se otevřou po kliknutí na titulek.

ČESKÁ TELEVIZE - Praha 6 koupí školám tablety, půjdou do laboratoří i jazykových učeben

PODÍVEJTE SE na reportáž České televize - Události 1. 12. 2013 - ZDE!

TV METROPOL - 29. 11. 2013 - PRAŽSKÝ EXPRES - VSTUP O. BALATKY ZAČÍNÁ NA 49. MINUTĚ - SLEDUJTE ZDE!

PRIMA FTV - ODPOLEDNÍ ZPRÁVY - SLEDUJTE ZDE! - REPORTÁŽ ZAČÍNÁ NA STOPÁŽI 9:56 MINUT - SLEDUJTE!

TÝDEN - Místo učebnic tablety? Praha 6 je nakoupila žákům za deset milionů

Pražský patriot - Výuka pomocí tabletů. První je Praha 6

tyden.cz - Praha 6 spouští jako první v ČR projekt Škola na dotek

novinky.cz - Tablety do škol - Praha 6 spouští jako první v ČR projekt Škola na dotek

IT ve škole - Projekt Škola na dotek startuje v Praze 6

ceskaskola.cz - Praha 6 spouští jako první v ČR unikátní projekt Škola na dotek

Pražský deník - Školu na dotek zahajují na „šestce“

Dejvice – Tablety pro desítky učitelů a tisíce žáků. Přesně tak vypadá unikátní projekt radnice Prahy 6, nazvaný Škola na dotek. Ten včera radnice spustila v Základní škole Emy Destinové. Radnice je první v ČR, která postupně vybaví tablety a speciálními učebnami všech svých 15 základních škol. Zaplatí za něj 10 milionů korun. Počítá se s tím, že celý projekt bude dokončen v září 2014. „Víme, že je děti používají stále častěji a možná ani netuší, že mohou být učebnicemi 21. století,“ řekl Ondřej Balatka, radní Praha 6.

Mladá fronta DNES - Praha - Školy v Praze 6 jsou první. Ve velkém kupují dětem tablety

Škola na dotek. Tak šestá městská část pojmenovala projekt, v jehož rámci nakoupí všem svým základním školám tablety. Stane se první radnicí v Česku, která takto investuje do moderních technologií.

PRAHA Pokud vše půjde podle plánu, pak se Dejvice stanou, s mírnou nadsázkou řečeno, první městskou částí v Praze, kde budou děti chodit do školy rády a za odměnu. Tamní radnice totiž jako první v Česku zavádí do základních škol tablety. A všude, kde se tyto moderní technologie staly součástí výuky, stoupl zájem žáků o učení. Třeba v České Kamenici děti prosí, aby hodinu, v níž používají tablety, kantoři protáhli přes přestávku. V Kamenici má tablety jen jedna škola – pokusně. Výjimečnost šesté městské části je v tom, že našla v rozpočtu deset milionů, aby nakoupila technologie všem svým školám. Zatím jich vybavila šest.

„Zbývajících devět škol je dostane do září 2014,“ řekl radní pro školství Ondřej Balatka. Jak podotkl vysokoškolský pedagog Ondřej Neumajer, na ministerstvu školství budou sledovat, jak se projektu v Dejvicích daří, aby případně podobné plány mohli s kolegy zařadit do celostátní koncepce školství do roku 2020.
Základní škola Emy Destinové už má tablety několik dní. V prvním patře na konci chodby vytvořili speciální učebnu, kde se budou žáci učit především cizí jazyky, ale prostor tu mají otevřený i chemikáři, fyzikáři nebo třeba matematici. 

Gramatika s tabletem

Včera dopoledne tu seděla třída devátá B a „drtila“ se podmínkové věty během hodiny angličtiny. Jejich učitel Jaroslav Supek žákům krátce vysvětlil gramatiku a pak je nechal, ať vezmou tablety do rukou a trénují na testu a cvičeních, co se naučili. Tohle je však jen jedna z možností. Příště mohou vyndat sluchátka s mikrofony, která umožní dětem namlouvat diaogy, poslouchat různé druhy akcentů, nahrávat vlastní věty. Záleží jen na kreativitě jejich kantora a na tom, jaké do té doby stihne sehnat speciální výukové programy. S tablety se tu totiž všichni zatím jen učí a databázi programů teprve vytvářejí.

„Programů pro tablety je řada. Některé umožní dětem virtuální procházku starým Římem, jiné jim ukážou, jak tepajícím srdcem protéká krev,“ jmenuje jen několik málo příkladů mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši. Ve fyzice pak některé programy umožní natočit na video jedoucí auto a spočítat jeho rychlost.

Školy v Praze 6 jsou první. Ve velkém nakupují tablety 

A pokud škola do tabletů nahraje další speciální fyzikální program, umožní studentům měřit v decibelech hluk silnice, šustot listí, ale také to, kdo z kantorů nejhlasitěji křičí. Jiná, poněkud morbidnější aplikace pro biologii zase umožňuje virtuální pitvu žáby. 

Hlavní výhodou tabletů je názornost. Děti si mohou nahrávky fyzikálních i chemických pokusů detailně prohlížet – třeba i několikrát za sebou, což by jim výuka „postaru“, pokud ji učitel předvedl jednou, neumožnila. V hodinách cizích jazyků se naučí rozlišovat akcenty, správně vyslovovat. „Na tabletu je speciální, že dává i tvůrčí možnosti. Žáci třeba sehrají scénky v angličtině, hned si je sestříhají, upraví a předvedou ostatním,“ líčí další možnosti Ondřej Neumajer.
Pokud učitel tablety používá správně, pak se podle něj mohou zlepšit znalosti dětí. „Jednoznačně se však ukazuje, že motivace žáků učit se rychle stoupá,“ zdůraznil Neumajer. Právě nechuť dětí chodit do školy je velký problém. Poslední mezinárodní analýzy Timms a Pirls ukázaly, že české děti mají školu nejméně rády z pětadvaceti sledovaných států.

Tablety do škol jako druhá městská část plošně zavede v příštím roce Praha 13. 

FAKTA: Fyzika na dotek Jedna z výukových softwarových aplikací určených pro tablety se jmenuje Video Physics. Obsahuje mimo jiné video auta, které jede po nakloněné rovině. Aplikace záznam rozdělí na stejně dlouhé časové úseky a úkolem dítěte je udělat postupně prstem tečku na místo, kam se auto posunulo. Díky tomu žák vidí, jak auto zrychluje a že to vlastně znamená, že za stejný čas urazí vždy o trochu delší dráhu. Podobných aplikací pro všechny předměty jsou na internetu desítky, některé mohou školy používat zdarma, některé se platí.

Deník METRO - Žáci budou mít učivo v tabletech

Praha 6 koupí žákům základních škol tablety. Zaplatí za ně 10 milionů.

Praha 6 se rozhodla nakupovat. Jako první v zemi pořídí tablety do všech svých základních škol. Bude ji to stát 10 milionů korun. „Příspěvek radnice bude činit maximálně 90 procent, zbytek hradí škola z vlastních peněz,“ říká radní Prahy 6 pro školství a vzdělávání Ondřej Balatka.

Konkrétní typ tabletu si vybíraly jednotlivé školy samy, aby co nejlépe vyhovovaly jejich vzdělávacím programům a možnostem. Samy si prostřednictvím výběrového řízení určí také dodavatele. Tablety pak bude vybavena v každé škole jedna třída. Patnáct základních škol Prahy 6 bude v rámci projektu kompletně vybaveno tablety do konce příštího roku.

Zatímco Praha 6 se rozhodla dát tablety do všech škol, ostatní městské části sice také investují do techniky, o podobném kroku ale zatím neuvažují. Rozhodnutí nechávají na jednotlivých školách. „Pokud bude zájem ze strany škol o tablety, určitě tuto volbu podpoříme,“ říká mluvčí Prahy 8 Helena Šmídová.

Ministerstvo školství se chce do budoucna na vybavení škol tablety zaměřit. „Chystáme projekt digitalizace škol, který se jejich vybavení tablety týká,“ říká Patrik Kubas z odboru vnějších vztahů ministerstva. 

Projekt ministerstva

Ministerstvo školství chystá projekt Digitální vzdělávání. * V úvodní etapě chce ministerstvo nasadit do vybraných tříd tablety. * V závěrečné fázi by pak podle projektu mohly být tablety nabídnuty školám plošně. * Do roku 2020 by mohla být všechna vzdělávací zařízení vybavena kvalitní technikou.

Rádio City - Tablety do škol

moderátor: V základní škole v Praze 6 začali využívat při výuce tablety. Podle radního Ondřeje Balatky dosud vybavili asi polovinu škol. Zbylé školy začnou tablety využívat od příštího školního roku.

Ondřej BALATKA: Každá škola si vybere, jak by to chtěla využít podle svého školního vzdělávacího programu. Některé školy to budou užívat už na prvním stupni, jiné v různých předmětem na stupni druhém, například v angličtině.

moderátor: Radnice Prahy 6 na projekt nazvaný Škola na dotek vyčlenila deset milionů korun, za které nakoupí asi 500 tabletů.

Související články

Bubenečské základní školy E. Destinnové a nám. Svobody v Praze 6 přivítaly 1. září školáky v nových prostorách. Komplex základních škol se rozrostl o nové třídy i odborné učebny, které vznikly půdní vestavbou. Kapacita obou škol se tak navýšila o 240 míst a obě jsou nyní bezbariérové.

Celý článek1. 9. 2022