PRAHA 6: SPOR O NÁJEMNÉ DEJVICKÉHO GROSSETA KONČÍ

Praha, 29. 4. 2015 – Spor o nájemné pizzerie Grosseto v Dejvicích je zažehnán. Radnice Prahy 6 dnes pozvala na společné jednání zástupce společnosti Grosseto Dejvice. Ti se během krátkého jednání s radním Romanem Mejstříkem dohodli na nových podmínkách pronájmu restaurace. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář připomíná, že radnice nemohla při obdržení vyšší nabídky od jiné společnosti postupovat jinak, než o ní v radě jednat. Společnost FINE FOOD v úterý 28. 4. 2015 starostovi dopisem oznámila, že o uzavření nájemní smlouvy nemá zájem.

Hlavní foto

„Dohodli jsem se dnes se zástupci společnosti Grosseto, že od příštího roku průběžně navýší roční platby za nájemné o inflaci. V období 2020 – 2025 při využití opce navýší jednorázově měsíční nájemné o 20 tisíc korun. Radnice také dostane zdarma na dětské a volnočasové akce pro občany pizzu a to 300 kusů ročně,“ řekl Roman Mejstřík (ANO Praha 6), radní Prahy 6.  Dodal, že radnice aktualizuje pravidla pronájmu nebytových prostor.

„Velmi oceňuji, že radnice udělala vstřícné gesto a nabídla nám dnešní jednání, na kterém jsme si vysvětlili, jaký byl zákonný postup radnice a za jakých nových podmínek můžeme pokračovat v nájmu, který bude prodloužen na dalších pět let,“ řekl Zdeněk Šulc, jednatel společnosti Grosseto Dejvice, s. r. o.

„Velmi mě těší, že se podařilo dosáhnout vzájemné dohody. Musím ale trvat na tom, že postup radnice ohledně pronájmu je zcela v souladu s platnými předpisy a rada ve svém rozhodnutí postupovala tak, jak jí ukládá český právní řád, tj. s péčí řádného hospodáře, kde je hlavním kritériem výše nabídnutého nájemného. Mrzí mě, že situace vyvolala negativní ohlas. Radnice ale opravdu nemohla postupovat jinak, než tak, že když obdržela nabídku od společnosti FINE FOOD s měsíčním nájemným 300 tisíc korun, musela o ní jednat a akceptovat ji. Necháváme si zpracovat právní analýzu oprávněnosti našeho postupu, kterou budeme mít v nejbližších dnech," řekl Ondřej Kolář, starosta Prahy 6.

Stávající nájemní smlouva byla totiž uzavřena do dobu určitou a to do 14. 5. 2015. Proto musela radnice i nájemníci o nových podmínkách nájemného jednat. O problematice nájemného jednala v březnu 2015 dislokační komise složená ze zástupců koaličních i opozičních stran. V souladu s doporučením dislokační komise byl na úřední desce na přelomu března a dubna letošního roku na webových stránkách Prahy 6 vyvěšen záměr o tom, pronajmout restauraci nadále Grosseto Dejvice, s. r. o. V termínu ale na základě veřejného oznámení přišla nabídka od společnosti FINE FOOD, s. r. o., která nabízela více než Grosseto, celkem 300 tisíc korun měsíčně.

„Jsem si jistý, že v případě, že bychom odmítli vyšší nabídku, tak by nás kritici napadali, že jsme Prahu 6 připravili o cca 1,2 milionu korun ročně, že někdo přihlásí s takovouto nabídkou jsme nemohloi předpokládat. Samozřejmě je mi líto, že došlo k takovéto situaci, ale radnice se musí chovat s péčí řádného hospodáře. Pokud ve veřejně vypsaném záměru na pronájem prostor nabídne společnost vyšší nájem než je ochotný hradit stávající nájemce, radnice by jen těžko obhajovala odmítnutí této nabídky,“ řekl Ondřej Kolář (TOP 09), starosta Prahy 6.

Společnost FINE FOOD, s. r. o. v úterý oznámila, že o uzavření nájmu nemá zájem.

„Na základě aktuální situaci ve věci pronájmu nebytové prostoru, kdy jsme se řádně zúčastnili veřejně vypsaného výběrového řízení a podali jsme nejlepší nabídku, se vzhledem k mediálně neutěšenému stavu ve snaze napomoci smírnému řešení, Vám tímto oznamujeme, že nemáme zájem uzavřít nájemní smlouvu na tento předmětný prostor,“ píší v dopise adresovaném starostovi Prahy 6 Petr Svoboda a David Hudos, zástupci společnosti FINE FOOD, s. r. o.

TADY JE PŘEHLED VŠECH VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH DOKUMENTŮ VČETNĚ ZVEŘEJNĚNÉHO ZÁMĚRU NA PRONÁJEM:

1. Usnesení RMČ č. 309/15 ze dne 22. 4. 2015 - Pronájem nebytových prostor v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 611/8 a části pozemku parc. č. 1437 k.ú. Bubeneč

Ke stažení zde: http://www.praha6.cz/usneseni_rada.html?q=&od=od&do=do&cislo=309&rok=2015

2. Zápis z jednání dislokační komise č. 2 ze dne 10. 3. 2015 - bod II. -

Ke stažení zde: http://www.praha6.cz/export/1418/komise/zapisy/p6za4071502.doc

3. Zveřejnění záměru uzavřít dodatek nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na adrese: Jugoslávských partyzánů 611/8, Rooseveltova 611/42, část pozemku par.č. 1437 v k.ú. Bubeneč- Grosseto Dejvice s.r.o. - VYVĚŠENO OD 23. 3. do 8. 4. 2015 na úřední desce.

Ke stažení zde: http://www.praha6.cz/tabule/zverejneni-zameru-uzavrit-dodatek-najemni-smlouvy-na-pronajem-nebytoveho-prostoru-na--2015-03-23-a.html?archiv=1

ČTĚTE TAKÉ: PRAHA 6: PIZZERIE GROSSETO - MÝTY A FAKTA O NÁJEMNÉM

Na fotografii: Roman Mejstřík, radní Prahy 6 a František Koutal, společník Grosseto Dejvice, s. r. o. po jednání na radnici Prahy 6 dne 29. 4. 2015.

Související články