Praha 6 se zapojila do projektu seniorská obálka, slouží též k prevenci při mimořádných událostech

Jde o tiskopis určený lidem staršího věku a osobám zdravotně postiženým, především pak těm, kteří žijí osamoceně. Obálka je označena mezinárodní zkratkou I. C. E., z anglického In Case of Emergency, což znamená použít v případě nouze.

Hlavní foto

Jak obálka funguje?

Do tiskopisu si senioři vepíší údaje o svém zdravotním stavu. Při vyplňování se postupuje podle principu semaforu, to znamená, že nejdůležitější informace jsou uvedeny červeně, doporučené údaje žlutě a méně závazná data zeleně. Záleží na každém seniorovi, co chce uvést, ale čím víc informací, například o chronických onemocněních, lécích, hospitalizaci nebo alergiích, bude vyplněno, tím lépe obálka poslouží. Do formuláře lze uvést také kontakty na blízké osoby, nebo další informace, které chce senior v případě ohrožení života sdělit. „Tato data poslouží v případech, kdy senior potřebuje rychlou pomoc zdravotníků, policistů nebo hasičů. Ti se po příchodu do bytu okamžitě podívají na dvě viditelná místa v bytě, kam se doporučuje seniorskou obálku umístit – na ledničku nebo vnitřní stranu vchodových dveří. Proto doporučuji dát obálku právě sem,“ uvedl radní pro sociální oblast Marián Hošek. Seniorskou obálku si můžete vyzvednout v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin na radnici na odboru sociálních věcí. Pokud máte tu možnost, lze ji stáhnout i na webových stránkách senior6.cz.

Související články