PRAHA 6 SE STALA PARTNEREM V RÁMCI VÝZVY ZELENÁ DOHODA PRO EVROPU: TÉMATEM ŠESTKY BUDOU TZV. ZELENÁ SOUSEDSTVÍ

Změny klimatu jsou pro Evropskou unii silným tématem i výzvou, ze které vzešel společný třicetiletý plán Zelená dohoda pro Evropu. Hlavním cílem Zelené dohody je Unii postupně přeměňovat na ekonomiku, která efektivně využívá své zdroje a kde bude v roce 2050 dosaženo čistých emisí.

Hlavní foto

 

Přínosem takové změny je kromě čistějšího ovzduší, rozšíření veřejné dopravy, ekologičtější energie, například i výroba produktů s delší životností a konkurenceschopný průmysl. Nedílnou součástí je renovace budov v zájmu energetické účinnosti, což je téma, na kterém se bude v rámci výzvy od příštího roku podílet také Městská část Praha 6.  Praha 6 se na podzim tohoto roku stala partnerem prestižního projektu Horizon 2020, který je součástí zmíněné Zelené dohody pro Evropu. V rámci sekce projektu nazvané „Budovy a renovace energeticky zdrojově hospodárným způsobem“ bude hlavním úkolem Prahy 6 provoz tzv. PROBONO živé laboratoře (PROBONO living lab). Cílem této laboratoře jsou návrhy stávajících nebo výstavba nových budov už jako domů s nulovými emisemi, které následně dohromady tvoří tzv. zelená sousedství. Vedle Dublinu a Madridu bude takové zelené sousedství, respektive živá laboratoř projektu vznikat v rámci areálu ČVUT, Vítězného náměstí a přilehlé části Evropské třídy. Společně s Prahou 6 je partnerem tohoto projektu také ČVUT a společně tak budou v dejvické laboratoři modelovat projekty zeleného sousedství. Projekt začne v prvním čtvrtletí roku 2022 a potrvá do roku 2027.