Praha 6 se připravuje na zápisy do škol a školek

Zápisy do základních i mateřských škol v Praze 6 městská část rodičům zjednoduší přehledným a systematickým návodem. Veškeré informace zájemci naleznou v tištěných brožurách, nebo v jejich elektronické verzi umístěné na specializovaných webech věnovaných školství. Informace jsou k dispozici i v anglické verzi.

Hlavní foto

Systém přijímání do škol i školek v Praze 6 probíhá hladce třetím rokem díky systému elektronických zápisů. „Zavedli jsme rezervační systém, ve kterém si lze předem vyplnit přihlášku, zaslat veškeré údaje do příslušné školy a také si zajistit konkrétní čas zápisu. Systém nám velmi pomohl a pomáhá právě nyní, kdy se v čase všech protiepidemických opatření stal naprostou nezbytností,“ říká radní pro školství Marie Kubíková. Dodává také, že systém zásadně minimalizuje administrativní zátěž pro zaměstnance škol a školek: „Rodiče, ale i učitelky mohou více času věnovat dětem, místo papírování.“

 Brožury rodiče krok za krokem provedou jednotlivými termíny, upozorní na nezbytné doklady, které je třeba předem zajistit, a vysvětlí jim postup zápisu tak, aby na nic nezapomněli. K vyzvednutí budou v jednotlivých školách a školkách nebo v budově úřadu. Elektronickou verzi rodiče naleznou na webech jakdoskoly.cz a jakdoskolky.cz.

 Pro základní školy bude registrace dětí a rezervace časů spuštěna 28. 3. a ukončena 25. 4., tedy v noci před prvním dnem zápisů. Termín zápisů do 1. tříd je stanoven na 26. a 27. dubna 2022. Na registraci rodiče nemusí nijak spěchat, na pořadí nezáleží. „Doporučujeme ale vyřídit s předstihem všechny potřebné náležitosti a doklady, které jsou k zápisu potřeba. V případě, že se rodiče dostanou do zdravotních či jiných obtíží, které jim znemožní některý z kroků zápisů absolvovat popsaným způsobem, jsou ředitelé škol i školek připraveni řešit vše individuálně. Je rovněž možné zmocnit k předání žádosti třetí osobu pomocí neověřené plné moci,“ upřesňuje radní Kubíková.

V případě školek bude rezervace časů a registrace dětí spuštěna 1. 4. a ukončena v noci 2. 5., krátce před dnem zápisů 3. 5. 2022.

 Velkým pomocníkem pro rodiče se kromě specializovaných webů stává také Geoportál Prahy 6 https://gis.praha6.cz/ ve vrstvě školství. Ten jim pomáhá zorientovat se v umístění jednotlivých zařízení na území Prahy 6, zobrazí například spádové oblasti. Nabízí také přehled jednotlivých Dnů otevřených dveří, které školy organizují během března a dubna. Základní školy plánují otevřít své dveře po dvouleté pauze, ve většině případů po předchozí rezervaci a v menších skupinách.

Související články

Důvodem je podle školských odborů a zapojených škol především nesouhlas s navrhovanými úspornými opatřeními na straně státního rozpočtu, která mohou vést ke snižování kvality vzdělávání a ve svém důsledku zásadně omezí možnost rozdělovat početné třídy do menších skupin v rámci výuky k tomu vhodných předmětů, primárně jazyků.

Celý článek23. 11. 2023