Praha 6 podporuje podpovrchovou variantu železnice z Veleslavína do Dejvic

Vedení radnice dlouhodobě a konzistentně trvá na plně podpovrchové variantě železničního spojení mezi Dejvicemi a Veleslavínem v rámci strategického propojení naší metropole se středočeským Kladnem (včetně odbočky na Letiště Václava Havla).

Hlavní foto

Požadavek na zahloubení úseku z Dejvic do Veleslavína má hluboké opodstatnění v reálné obavě nad degradací cenných rezidentních území Prahy 6. Dříve zvažované varianty naopak vzbuzovaly závažné otázky nad svou efektivitou, neboť už jen samotná stavba v původní stopě by přinesla negativní dopady na své bezprostřední okolí. Předložená ražená varianta v nové, přímější stopě, splňuje nejen všechny požadavky naší městské části, ale přináší navíc i další zefektivnění celé trati ve formě zkrácení jízdní doby díky výrazně vyšší rychlosti vlaku v tunelu. Původní analýza efektivity projektu nadto nezohledňovala zavedení parkovacích zón, které brzy začnou platit a které významně zvyšují potřebu klíčového železničního spojení. Uvolněné prostory na povrchu také získají díky této variantě zcela nové volnočasové využití pro naše obyvatele, což se možná do efektivity investice započítává velmi obtížně, nicméně nesmí se na to zapomínat. Celý projekt se přeci buduje pro lidi a neměl by tedy ztrácet ze zřetele širší společenský rozměr.