Praha 6 podpoří Ukrajinu. Na financování pomoci připravila 111 milionů korun

Zastupitelé městské části Praha 6 dnes odhlasovali finanční krizovou rezervu v celkové výši 111 milionů korun. Prostředky bude možné čerpat na podporu válkou zasažené Ukrajiny a na pomoc ukrajinským občanům. Praha 6 již ubytovala první ukrajinské válečné uprchlíky a je připravena přijmout další. Jim určenou podporu bude koordinovat speciální pracovní skupina se zastoupením všech politických stran zvolených do zastupitelstva.

Hlavní foto

Městská část odsoudila vojenskou invazi Ruska na výsostné území státu Ukrajina. Zastupitelé, jejichž zasedání začalo minutou ticha k uctění obětí ruské agrese, toto usnesení schválili jednomyslně. Shodli se rovněž na navýšení krizového fondu o 40 milionů korun. Díky tomu Praha 6 v rámci letošního rozpočtu disponuje rezervami o celkovém objemu 111 milionů korun. Z těchto rezerv bude možné operativně uvolnit prostředky na adresnou a účelnou pomoc Ukrajině. 

„Městská část má k dispozici několik ubytovacích zařízení pro humanitární ubytování. Ve spolupráci s nadací Šestý smysl jsme již přijali jednu ukrajinskou rodinu se třemi členy a v případě potřeby ubytujeme další rodiny. Aktivně také zjišťujeme možnosti materiální pomoci, naše školy a školky se například ve spolupráci s Českým červeným křížem zapojí do sběru zdravotnického materiálu. Se seznamem konkrétních požadavků nás pak přímo kontaktovali představitelé ukrajinského města Chmelnický. Oslovíme i veřejnost a společně učiníme, co je v našich silách, abychom této prosbě vyhověli,“ vyjmenovává starosta Prahy 6 Ondřej Kolář konkrétní podporu ze strany městské části.

Aktivní podporu ukrajinským občanům postiženým válkou bude koordinovat zvláštní pracovní skupina, jejíž založení rovněž schválili zastupitelé Prahy 6. „Naše pomoc by měla mířit k těm, které válka vyžene z domovů. Jsme připraveni podpořit jejich základní životní potřeby a v rámci našich možností jim poskytnout potřebnou péči,“ říká Jakub Stárek, místostarosta Prahy 6 a předseda nově vytvořené pracovní skupiny. Ta bude mít na starosti několik oblastí: zajistí organizaci humanitárního ubytování ukrajinských uprchlíků, vzdělávání dětí a žáků z uprchlických rodin a v neposlední řadě bude koordinovat poskytnutí sociální péče a psychologické podpory příchozím ukrajinským občanům. „Vzniklá situace překračuje hranice politických stran a vyžaduje silnou a jednotnou podporu. Pracovní skupina se proto bude skládat ze zástupců napříč politickým spektrem,“ doplňuje Jakub Stárek.

V reakci na ruskou vojenskou agresi vůči Ukrajině zastupitelé Prahy 6 zároveň schválili vypovězení memoranda o přátelství a spolupráci s Vasileostrovským obvodem v ruském Petrohradu. Memorandum bylo podepsáno v roce 2010, již delší čas z něj ale nevzešly žádné konkrétní aktivity.

Městská část také navrhne hlavnímu městu přejmenování části ulice Korunovační, jež se nachází na území Prahy 6, na ulici Ukrajinských hrdinů. Most přes železnici Praha – Kladno pak Praha 6 navrhuje přejmenovat na most Vitalije Skakuna, a to na počest ukrajinského ženisty, jenž v bojích na Ukrajině za cenu vlastního života odpálil klíčový most a zasloužil se tak o záchranu ukrajinského města Cherson.

Městská část rovněž bezprostředně po ruské vojenské invazi na Ukrajinu veřejně vyvěsila ukrajinskou vlajku. Ta nyní jako symbol podpory Ukrajině vlaje na budově radnice a rovněž na Vítězném náměstí.