Praha 6 podpoří ekologické projekty

Letos opět můžete žádat městskou část o finanční podporu na své ekologické projekty z několika programů.

Hlavní foto

Věřím, že se i letos přihlásí o podporu řada zajímavých a prospěšných projektů, které pomohou zlepšit životní prostředí v Praze 6, přinesou nové nápady, aktivity a osvětu pro děti i veřejnost, přispějí k udržitelnému životu. Na všechny projekty se těším,“ říká Petr Palacký, radní pro životní prostředí a klima.

Dotace na ekologické aktivity ve veřejném prostoru jsou určeny na podporu správného hospodaření s dešťovou či šedou (splaškovou) vodou, vylepšení a úpravy veřejných prostranství či veřejně přístupné zeleně, potažmo vysazování a péči o stromy. Z dotací chce radnice podpořit i komunitní zahrady, revitalizace vnitrobloků, drobné herní prvky či lavičky, péči o volně žijící živočichy, využívání hospodářských zvířat ve veřejném prostoru, přírodovědné procházky či projekty zapojující veřejnost do ochrany životního prostředí. O peníze mohou žádat jak občané, tak právnické osoby. V programu je připraveno pro tento rok 600 tisíc korun, přičemž na jeden projekt lze získat maximálně 50 tisíc korun. Žadatel má povinnou spoluúčast alespoň 15 %. Žádosti lze podávat on-line od 14. února do 16. března 2023.

Příspěvky na ekologické aktivity pro školy podporují opatření ke zlepšení hospodaření s dešťovou vodou, vzdělávací projekty v oblasti ochrany přírody a ekologického vzdělávání či péče o zeleň, nakládání s odpady zajištěné školou atp. Na tuto podporu je připraveno celkem 300 tisíc korun, na jeden projekt lze získat maximálně 70 tisíc korun s podmínkou alespoň 15% spoluúčasti žadatele. Žádat lze do 19. února 2023 pouze formou on-line služby.

Od ledna do října můžete průběžně požádat o příspěvek na údržbu stromů a jiných vzrostlých dřevin. Čerpat lze až 25 tisíc korun, povinná spoluúčast žadatele je alespoň 10 %. Pokud budete žádat o tuto podporu, nezapomeňte k žádosti přiložit i fotografii stromu, určit místo, kde se nachází, a přidat údaje, jak je zhruba starý nebo jaký má obvod kmene.

Praha 6 také podporuje malé ekologické projekty. Chcete ve vnitrobloku bytového domu pořídit kompostér nebo nádrž na dešťovou vodu? Plánujete vysadit na předzahrádku nové dřeviny? Organizujete pro děti tábor zaměřený na ochranu životního prostředí? Nejen v těchto případech můžete radnici požádat průběžně od ledna do října o finanční podporu do výše až 10 tisíc korun.

Podrobné informace k programům, on-line službu pro podávání projektů, formuláře pro malé projekty  a termíny najdete na stránkách Prahy 6 v sekci „Dotace“.

Související články

Některé z lokalit Prahy 6 trpí během zimních měsíců zhoršenou kvalitou vzduchu způsobenou lokálními topeništi a vlivem inverzí. Jaké skutečné hodnoty mají koncentrace prachových částic, bude Praha 6 zjišťovat během letošní zimy, a to díky projektu financovanému z Norských fondů.

Celý článek27. 11. 2023