Praha 6 podpoří aktivity v oblasti prevence rizikového chování

Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační řízení Zdravá Šestka 2017.

Hlavní foto

MČ Praha 6 vyhlašuje dotační řízení Zdravá Šestka 2017

Městská část Praha 6 vyhlašuje dotační programy v oblasti rizikového chování: 
1. Podpora preventivních programů škol
2. Podpora rozvojových pobytů škol ¨
3. Podpora organizací zaměřených na prevenci v komunitě.

Cílem je podpořit aktivity v prevenci rizikového chování. O dotace se mohou ucházet subjekty, které působí v oblasti prevence rizikového chování na území městské části Praha 6, a to jak fyzické, tak i právnické osoby.

Žádosti musí být podány na Úřad MČ Praha 6 v elektronické podobě v termínu:  od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016.
 
Informace a konzultace k předkládání projektů poskytne na odboru školství, kultury a sportu protidrogová koordinátorka Mgr. Michaela Zolotarová na telefonním čísle  220 189 544 nebo e-mailu:    či osobně na Úřadu městské části Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, kancelář č. 417, 4. patro.
Charakteristiku vyhlášených programů, pravidla pro poskytnutí dotace, harmonogram dotačního řízení a veškeré další informace k vyhlášení dotačního řízení Zdravá Šestka 2017 lze stáhnout na webu Prahy 6 v sekce Dotace a granty.

Elektronickou formu podání lze nalézt na:  www.praha6.cz