PRAHA 6: PIZZERIE GROSSETO - MÝTY A FAKTA O NÁJEMNÉM

Praha, 28. 4. 2015 - UVNITŘ ZPRÁVY DOKUMENTY. Městská část Praha 6 přináší vyjádření Romana Mejstříka, radního odpovědného za hospodářskou politiku a správu majetku k nájemnému pizzerie Grosseto. Zároveň zpráva obsahuje všechny dokumenty, včetně zveřejněného záměru na nájemné, které bylo vyvěšeno na úřední desce od 23. 3. 2015 do 8. 4. 2015.

Vážení spoluobčané,

chtěl bych se vyjádřit k situaci týkající se pronájmů nebytových prostor na Praze 6 a samozřejmě k nyní diskutovanému pronájmu prostor provozovateli pizzerie Grosseto. Naším cílem rozhodně není likvidovat úspěšné a fungující podniky. Současná koalice deklarovala ve svém programovém prohlášení hospodárné nakládání s majetkem. K této myšlence se hlásilo i minulé vedení radnice. Nicméně smluvní podmínky na nebytové prostory městské části jsou z minulosti ne vždy pro město výhodné. Snažíme se revidovat smlouvy postupně a daří se nám to. Někdy jsou původní nájemní podmínky opravdu nezvyklé. Dochází tak občas i k paradoxní situaci, kdy je soutěží nově získaný nájem za stánek s občerstvením na koupališti Petynka vyšší než cena nájemného za usedlost Ladronka, do které městská část Praha 6 v minulosti investovala 120 milionů Kč.

Hlavní foto

Pro Grosseto rozhodně nemohlo být překvapením, že jim nájemní vztah v letošním roce končí a že o prodloužení bude třeba jednat. Jejich nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou (do 14. 5. 2015). Nemohli předpokládat, že případné prodloužení bude automatické a za stejných podmínek jako tomu bylo v minulosti. Stávajícímu provozovateli nebyl za 20 let nájem valorizován, a zůstal tak téměř na stejné výši jako v 90. letech. Naším cílem nebylo zavedenou restauraci v Dejvicích zrušit, ale dosáhnout adekvátního příjmu z pronajatého prostoru pro městskou část. Pokud byl zástupcům Grosseto v minulosti nájem prodlužován beze změn, necítíme se vázáni v této praxi pokračovat.

Současná koalice je postavena před problém jak řešit neodůvodnitelné rozdíly u nájmů nebytových prostor. Postupujeme odpovědně od jedné smlouvy k další. Zástupcům firmy Grosseto jsem při osobním jednání sdělil, že nebude možné zachovat stávající nájem a naší snahou je získat nájemné odpovídající na trhu obvyklé úrovni pro dané místo a typ provozu, tj. 8-12% z obratu. Firma na to reagovala svojí nabídkou, která sice požadavku neodpovídala, ale představovala určité zvýšení oproti minulosti. Na základě doporučení dislokační komise jsme tedy prodloužení nájmu se stávajícím nájemcem plánovali.

Nicméně po zveřejnění tohoto záměru městskou částí Prahy 6 nám byla doručena další výhodnější nabídka od třetí strany, která výši nájemného Grosseto výrazně převýšila. Dostupné reference nás dovedly k závěru, že při uzavření smlouvy s touto společností budou pro danou lokalitu i nadále zajištěny kvalitní restaurační služby. Prodloužení smlouvy za podmínek nabídnutých stávajícím nájemcem jsme proto byli nuceni považovat pro městskou část za nevýhodné a rada odhlasovala uzavření výhodnější smlouvy se společností s vyšší nabídkou.

Jen pro ilustraci uvádím srovnání příjmu z nájemného za období 10 let bez uplatnění inflační doložky; původní 14,41 milionů Kč, nově nabídnuté Grossetem po našem jednání 24 milionů Kč a nájem nabídnutý třetí stranou činí 36 milionů Kč. Rozdíl mezi původním nájemným a nejvyšší nabídkou činí tedy za 10 let více jak 20 milionů Kč. Nebytové prostory v okolí Vítězného náměstí patří k onomu pověstnému rodinnému stříbru, které Městské části Prahy 6 po privatizaci zbylo. Jsou velmi poptávané, a tomu odpovídá výše současných nájmů.

Snahu majitelů Grosseta věc medializovat chápu. Jistě povede k přehodnocení metodiky pronájmů nebytových prostor, na níž pracujeme v rámci uceleného materiálu o správě majetku městské části. Nyní jsme vázáni metodikou původní. V současné době považuji za nejprůhlednější řešení celou věc vrátit na začátek a vypsat nové výběrové řízení na dané nebytové prostory tak, aby vše bylo maximálně transparentní.

Závěrem bych chtěl ubezpečit všechny stávající nájemce, že naší snahou je jejich dlouhodobá podpora za podmínek přijatelných pro obě strany a jejich přínosu a práce na území městské části Prahy 6 si vážíme.

Ing. Roman Mejstřík, radní Prahy 6 odpovídající za hospodářskou politiku a správu majetku

TADY JE PŘEHLED VŠECH VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH DOKUMENTŮ VČETNĚ ZVEŘEJNĚNÉHO ZÁMĚRU NA PRONÁJEM:

1. Usnesení RMČ č. 309/15 ze dne 22. 4. 2015 - Pronájem nebytových prostor v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 611/8 a části pozemku parc. č. 1437 k.ú. Bubeneč

Ke stažení zde: http://www.praha6.cz/usneseni_rada.html?q=&od=od&do=do&cislo=309&rok=2015

2. Zápis z jednání dislokační komise č. 2 ze dne 10. 3. 2015 - bod II. -

Ke stažení zde: http://www.praha6.cz/export/1418/komise/zapisy/p6za4071502.doc

3. Zveřejnění záměru uzavřít dodatek nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na adrese: Jugoslávských partyzánů 611/8, Rooseveltova 611/42, část pozemku par.č. 1437 v k.ú. Bubeneč- Grosseto Dejvice s.r.o. - VYVĚŠENO OD 23. 3. do 8. 4. 2015 na úřední desce.

Ke stažení zde: http://www.praha6.cz/tabule/zverejneni-zameru-uzavrit-dodatek-najemni-smlouvy-na-pronajem-nebytoveho-prostoru-na--2015-03-23-a.html?archiv=1

SHRNUTÍ FAKTŮ:

Stávající nájemní smlouva byla uzavřena do dobu určitou a to do 14. 5. 2015. Proto žádal současný nájemce o prodloužení nájemních smluv. Nájem nebyl na dobu neurčitou, zároveň tedy bylo veřejně dopředu známé, že ve věci pronájmu bude nutné dále jednat.

O navýšení nájmu zástupci radnice se stávajícím nájemcem jednali.

Nebytový prostor o výměře 334,30 metrů čtverečních byl nájemci pronajat na základě výběrového řízení v červnu 1995 na dobu určitou – na pět let. V roce 2000 nájem prodloužen na dalších pět let, v roce 2005 nájem prodloužen na dalších pět let, naposledy dne 18. 2. 2010 nájem prodloužen o dalších pět let právě do 14. 5. 2015.

Stávající nájemce tedy věděl, že mu smlouvu k datu 14. 5. 2015 končí a žádal o prodloužení. Výše nájemného za nebytový prostor byla 4.000,- Kč (bez DPH) za ročně za metr čtvereční x 334,30 m2 = celkový roční nájemné za nebytový prostor činí 1.337.200,- korun (bez DPH).

O problematice jednala v březnu 2015 dislokační komise složená ze zástupců koaličních i opozičních stran. Zápis z jednání komise je na webu Prahy 6 zde: http://www.praha6.cz/export/1418/komise/zapisy/p6za4071502.doc

V souladu s doporučením dislokační komise byl na úřední desce a na webových stránkách Prahy 6 – zde: http://www.praha6.cz/tabule/zverejneni-zameru-uzavrit-dodatek-najemni-smlouvy-na-pronajem-nebytoveho-prostoru-na--2015-03-23-a.html?archiv=1 zveřejněn záměr MČ Praha 6 – vyvěšeno od 23. 3. do 7. 4. 2015 - prodloužit uvedené smlouvy společnosti Grosseto Dejvice s.r.o.

Ke zveřejněnému záměru byla doručena dne 2.4.2015 nabídka - jediná - společnosti FINE FOOD CZ s.r.o., která nabízí měsíční výši nájemného v částce  300 000 Kč + DPH.

Související články

Praha 6 od července přebírá od Magistrátu hlavního města Prahy agendu přestupků. Za tímto účelem vzniklo oddělení přestupků, které bude součástí odboru přestupkového řízení, a od 22. dubna bude nově v provozu v poliklinice Pod Marjánkou na Břevnově. Ve dnech 18. a 19. 4. se odbor přestupkového řízení stěhuje z původní adresy Dr. Zikmunda Wintra 768/20 na polikliniku a v těchto dnech bude pro veřejnost uzavřen.

Celý článek 16. 4. 2024