VIDEO: PRAHA 6 ODMĚŇUJE VYNIKAJÍCÍ STRÁŽNÍKY, POLICISTY A HASIČE

PRAHA, 22. 4. 2014 – Radnice Prahy 6 ocenila 3 strážníky, 7 policistů a 3 hasiče za jejich  vynikající celoroční práci a mimořádné výkony. Každý z oceněných dostal finančních dar, celkem tak Praha 6 na odměny uvolnila finanční částku 115 tisíc korun. 

Hlavní foto

„Městská část Praha 6 toto ocenění uděluje pravidelně a stala ze toho jedna z významných tradic. Také díky každodenní práci právě strážníků, policistů a hasičů patří Praha 6 k jedné z nejbezpečnějších městských částí v metropoli. Například za loňský rok byl nárůst kriminality druhý nejnižší.Mezi oceněnými, je například policista, který se významnou měrou podílel na objasněnosti kriminality, zejména krádeží páchaných na seniorech v území Prahy 6 a dále na zadržení pachatele série podvodů a krádeží, kdy celkem na 12 poškozených vylákal pachatel finanční hotovost přes jeden milion korun,“ řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Praha 6.

"Na seznamnu je také trojice detektivů, kteří se ve svém volném čase podíleli na objasnění rozsáhlé trestné činnosti krádeží a vykrádání motorových vozidel na území MČ Praha 6, se zadržením a obviněním pachatelů této trestné činnosti, čímž se na Praze 6 i po rozsáhlé amnestii podařilo udržet tuto oblast kriminality i v 1.čtvrtletí roku 2014 na nízké úrovni, nejnižší v rámci celého hlavního města Praha," řekl Jan Záruba, místostarosta Prahy 6 pro bezpečnost.

Oceněni byli také tři hasiči ze stanice Petřiny a další.

SEZNAM OCENĚNÝCH VČETNĚ ZDŮVODNĚNÍ UDĚLENÍ ODMĚNY:

STRÁŽNÍCI

1. S. J., jako nejlepšího strážníka - vedoucího směny MP OŘ Praha 6:
Jmenovaný v současné době působí ve funkci strážníka - vedoucího směny OŘ MP Praha 6. Úkoly vyplývající z této funkce plní na vysoké profesionální úrovni, kde svým bezchybným výkonem koordinuje a metodicky vede podřízené v přímém výkonu služby, včetně zajišťování provozu linky tísňového volání 156. V rámci výkonu své funkce se v roce 2013 pravidelně podílel na zajišťování bezpečnosti a veřejného pořádku při mimořádných úkolech i běžných akcích. Na základě dosahovaných výsledků v roce 2013 byl jmenovaný 7x finančně ohodnocen.

2. J. P., jako nejlepšího strážníka - specialistu MP OŘ Praha 6:
Jmenovaný v současné době pracuje u OŘ MP Praha 6 ve funkci strážníka - specialisty při zajištění provozu linky tísňového volání 156. Z hodnocení nadřízeného ředitele vyplývá, že svěřené pracovní úkoly plní na nadprůměrné profesní úrovni, kdy velmi účinně uplatňuje všechny své nabyté odborné vědomosti a praktické poznatky. Svým aktivním přístupem, odbornými znalostmi a praktickými dovednostmi vč.příkladného vztahu ke kolegům je vzorem pro ostatní. Za dosahované výsledky v roce 2012 byl jmenovaný 4x finančně ohodnocen.

3. T. Ch., jako 2. nejlepšího strážníka - specialistu MP OŘ Praha 6:
Jmenovaný v současné době pracuje u OŘ MP Praha 6 ve funkci strážníka - specialisty při zajištění provozu linky tísňového volání 156. Z hodnocení nadřízeného ředitele vyplývá, že se jmenovaný významně podílí na zajišťování provozu tísňové linky 156, kde příkladně zvládá své pracovní povinnosti. Při plnění běžných i mimořádných úkolů prokazuje dlouhodobě svou profesionalitu a vysoké pracovní nasazení s ochotou pomoci svým kolegům, čímž je vzorem i pro ostatní. Na základě dosahovaných výsledků byl jmenovaný v roce 2013 pětkrát finančně ohodnocen.

POLICISTÉ

1. paní R. V. - jako nejlepšího policistu PČR - OŘ Praha I:
Jmenovaná v současné době vykonává funkci policisty - zástupce vedoucího MOP Dejvice - OŘ PČR Praha I. Povinnosti plynoucí z této funkce plní na vysoké profesionální úrovni a je tak svým přístupem příkladem i ostatním kolegům, kterým je i v případě potřeby ochotna vždy pomoci. Jedná se o kriminalistku, která v průběhu mnohaleté služby právě na území MČ Praha 6 trvale prokazuje svou profesionalitu k níž vede a vychovává i své podřízené. Jako zástupce pro trestní řízení významným způsobem přispívá k objasňování trestné činnosti na Praze 6.

2. pana P. T. - jako 2. nejlepšího policistu PČR - OŘ Praha I:
Jmenovaný je zařazen jako policista MOP Ruzyně - OŘ PČR Praha I. Z hodnocení nadřízeného ředitele vyplývá, že je dotyčný svým chováním a vystupováním příkladem všem svým kolegům, který se zároveň významnou měrou podílel na objasněnosti kriminality,vč. zadržení pachatele výtržnictví se sexuálním podtextem, pachatelů krádeží v OC Šestka a krádeží vozidel či záchraně osob při dopravní nehodě na Pražském okruhu.

3. pana M. O. - jako 3. nejlepšího policistu PČR - OŘ Praha I:
Jmenovaný je zařazen jako policista MOP Ruzyně - OŘ PČR Praha I. Z hodnocení nadřízeného ředitele vyplývá, že je dotyčný svým chováním a vystupováním příkladem všem svým kolegům, který se zároveň významnou měrou podílel na objasněnosti kriminality,vč. záchrany osob při dopravní nehodě na Pražském okruhu, zadržení pachatelů krádeží v OC Šestka a krádeží vozidel či zadržení pachatele výtržnictví se sexuálním podtextem, což mělo pozitivní vliv na veřejné mínění občanů Prahy 6 a uklidnění samotných rodičů dětí.

4. pana V. S. - jako policistu PČR - OŘ Praha I za mimořádný čin:Jmenovaný je zařazen jako policista SKPV - OŘ PČR Praha I. Z hodnocení nadřízeného ředitele vyplývá, že je dotyčný svým chováním a vystupováním příkladem všem svým kolegům, který se zároveň významnou měrou podílí na objasněnosti kriminality, zejména krádeží páchaných na seniorech v území Prahy 6 a dále zadržení pachatele série podvodů a krádeží, který celkem na 12 poškozených vylákal finanční hotovost přes 1 mil. kč.

1. pan J. R. - policista 8.oddělení SKPV, PČR - OŘ Praha I:
Jmenovaný v současné době pracuje u PČR - OŘ Praha I ve funkci detektiva - specialisty 8.oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování se sídlem na Praze 6, Pelléova 21. K finanční odměně navržený policista se ve svém volném čase podílel na objasnění rozsáhlé trestné činnosti krádeží a vykrádání motorových vozidel na území MČ Praha 6, se zadržením a obviněním pachatelů této trestné činnosti, čímž se na Praze 6 i po rozsáhlé amnestii podařilo udržet tuto oblast kriminality i v 1.čtvrtletí roku 2014 na nízké úrovni, nejnižší v rámci celého hl.m.Praha.

2. pan J. K. - policista 8.oddělení SKPV, PČR - OŘ Praha I:
Jmenovaný v současné době pracuje u PČR - OŘ Praha I ve funkci detektiva - specialisty 8.oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování se sídlem na Praze 6, Pelléova 21. K finanční odměně navržený policista se ve svém volném čase podílel na objasnění rozsáhlé trestné činnosti krádeží a vykrádání motorových vozidel na území MČ Praha 6, se zadržením a obviněním pachatelů této trestné činnosti, čímž se na Praze 6 i po rozsáhlé amnestii podařilo udržet tuto oblast kriminality i v 1.čtvrtletí roku 2014 na nízké úrovni, nejnižší v rámci celého hl.m.Praha.

3. pan P. Ď. - policista 8.oddělení SKPV, PČR - OŘ Praha I:
Jmenovaný v současné době pracuje u PČR - OŘ Praha I ve funkci detektiva - specialisty 8.oddělení obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování se sídlem na Praze 6, Pelléova 21. K finanční odměně navržený policista se ve svém volném čase podílel na objasnění rozsáhlé trestné činnosti krádeží a vykrádání motorových vozidel na území MČ Praha 6, se zadržením a obviněním pachatelů této trestné činnosti, čímž se na Praze 6 i po rozsáhlé amnestii podařilo udržet tuto oblast kriminality i v 1.čtvrtletí roku 2014 na nízké úrovni, nejnižší v rámci celého hl.m.Praha.

HASIČI

1. M. E. ocenění za nejlepšího hasiče - velitele jednotky HZS HMP - HS 2 Petřiny: Jmenovaný v současné době působí ve funkci hasiče - zástupce staničního technika strojní služby HZS HMP - HS 2 Petřiny. Z hodnocení nadřízeného velitele vyplývá, že se jmenovaný svými pracovními výsledky, vysokou odborností a profesionalitou postupně vypracoval až na tuto řídící funkci, při jejímž výkonu prokazuje své odborně-technické schopnosti a dlouholeté zkušenosti. Za výborné plnění svěřených úkolů a příkladné vedení svých podřízených v rámci záchranných či likvidačních prací je mezi hasiči uznávaným odborníkem a velitelem, který zvládá i mimořádné pracovní nasazení.

2. P. J. ocenění za nejlepšího hasiče - strojníka HZS HMP - HS 2 Petřiny: Jmenovaný v současné době působí ve funkci hasiče - strojníka HZS HMP - HS 2 Petřiny. Z hodnocení nadřízeného velitele je patrno, že jmenovaný působí v rámci HS 2 Petřiny na Praze 6 již 18 let a po celou dobu pracuje jako hasič - strojník. V této oblasti je uznávaným odborníkem a profesionálem. Svou vysokou odbornou kvalifikaci, profesionalitu a technické znalosti si v souladu s potřebami výkonu služby a přidělené techniky neustále rozšiřuje a uplatňuje při záchranných a likvidačních pracech ve prospěch občanů Prahy 6.

3. P. P. ocenění za nejlepšího hasiče - specialistu HZS HMP - HS 2 Petřiny: Jmenovaný v současné době působí ve funkci hasiče specialisty HZS HMP - HS 2 Petřiny. Z hodnocení nadřízeného velitele vyplývá, že jmenovaný dosahuje trvale výborné výsledky, který mimo funkci profesionálního hasiče vykonává již 18 let velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Lysolaje. Při výkonu své funkce prokazuje vysokou odbornost a uplatňuje léty nabyté zkušenosti (21 let u HZS HMP). Za dobu svého 14-ti letého působení na území MČ Praha 6 se aktivně podílel na desítkách záchranných a likvidačních akcích ve prospěch občanů Prahy 6, kde prokázal vysokou profesionální připravenost a vypracoval se tak v uznávaného odborníka.