PRAHA 6 NABÍZÍ POLOVINU VILY NA HANSPAULCE

Městská část Praha 6 vyhlašuje výběrové řízení na prodej id. 1/2 domu čp. 1919, Neherovská 18 včetně souvisejících pozemků k. ú. Dejvice minimální požadovaná cena je 12 250 000 Kč.

Hlavní foto

Nabídky je nutno doručit do podatelny ÚMČ Praha 6 nejpozději

do 29. 5. 2015 do 12.00 hodin.

Bližší informace jsou na úřední desce a nebo na telefonu  220 189 992, e-mailu:

Zveřejnění záměru formou výběrového řízení: prodej nemovitostí v k.ú. Dejvice - PODROBNOSTI ZDE:

http://www.praha6.cz/tabule/zverejneni-zameru-formou-vyberoveho-rizeni-prodej-nemovitosti-v-ku-dejvice-2015-04-20.html?archiv=

 

Související články