PRAHA 6 NABÍZÍ OKAMŽITOU POMOC, NA PODPORU PODNIKÁNÍ DÁ AŽ 110 MILIONŮ

Radnice Prahy 6 je připravena zmírnit dopady pandemie koronaviru, která citelně zasáhla životy nás všech, lidí i podnikatelů. Těm už přišla první pomoc v podobě odložení platby nájmu za nebytové prostory, není ale poslední. Balíček programů na podporu podnikatelů dnes schválili radní městské části.

Hlavní foto

„Praha 6 si může díky odpovědné finanční politice v předchozích letech dovolit být v podpoře skupin zasažených koronokrizí relativně štědrá. Pomoc jsme rozdělili do dvou etap – první, “Záchranný balíček 1” je určen k okamžité sanaci škod u těch skupin, na které Praha 6 může okamžitě dosáhnout. Typicky tak jde například o odpuštění či odložení plateb nájemného v obecních bytech a nebytových prostorách. Pak máme “Záchranný balíček 2”, který slouží k dlouhodobější podpoře a jakémusi opětovnému “nakopnutí” ekonomiky, až bude situace opět v normálu. Jsem moc rád, že rada zohlednila i můj návrh na odměnu pro pedagogy našich základních škol, kteří dokázali bez potíží přejít na úplně nový systém výuky. Úplně první pomoc šla těm nejzranitelnějším – roušky, desinfekční prostředky nebo pomoc s nákupy seniorům, domovům pro seniory i léčebnám dlouhodobě nemocných. To jsme zvládli, a teď přišel čas na dlouhodobější kroky, které pomůžou vrátit život do normálu,“ říká starosta Ondřej Kolář /TOP 09/.

Záchranný balíček 1 obsahuje pomoc až do výše 50 milionů korun, Záchranný balíček 2 potom až do výše 60 milionů. Cílem je vytvořit komplexní vějíř opatření tak, aby nikdo z poškozených nezůstal opomenutý.

„Je třeba, aby obec podala pomocnou ruku nejenom v době pandemie, ale i po jejím skončení. Chceme, aby na Šestce pokračoval život fakticky beze změny a např. provozovny a živnostníci na našem území měli tu nejlepší šanci přežít. Jsem proto rád za nabízenou spolupráci ze strany opozice a velmi rádi ji jako Rada městské části přijmeme a opozici zapojíme do přípravy těchto opatření,“ říká statutární místostarosta Jakub Stárek /ODS/.

Městská část je rovněž připravena odměnit i pedagogy působící na základních školách zřizovaných MČ Praha 6 a složky IZS a sociálně-zdravotní pracovníky podílející se na překonání krize přímo v terénu.

„Přijde mi logické, že odpustíme nájemné v těch nebytových prostorách Prahy 6, které vláda svým rozhodnutím zavřela nebo významně omezila. Nejspíš na dva měsíce. Předpokládám, že navrhnu radě, abychom pak ještě umožnili odklad zhruba dalších tří nájmů, než se život vrátí do normálu a ekonomika zase rozběhne,“ říká místostarosta Jan Lacina /STAN/.

Do finančního krytí těchto aktivit budou zapojeny prostředky MČ, dotace z HMP i prostředky, které MČ nabude formou daru. K tomuto účelu Rada MČ zřizuje darovací účet a vyzývá všechny, kteří mohou, aby na plánované aktivity přispěli. Bude se tedy jednat o vícezdrojové financování.

"Pro zmírnění koronavirové krize je potřeba táhnout za jeden provaz. Jsem rád, že na rozpracování opatření městské části budou spolupracovat strany napříč politickým spektrem,“ uzavírá Petr Píša, představitel Strany zelených.

Související články

Praha 6 ve spolupráci s místními organizacemi i letos připravila akci „Šestka Zdravá Hravá“, která bude probíhat od 4. září do 30. září. Děti i dospělí si mohou ZDARMA vyzkoušet přes sto nejrůznějších aktivit a zjistit, jestli by jim chtěli svůj volný čas věnovat. Je to vhodná příležitost poznat se i s konkrétními vedoucími, lektory a potenciálními spoluúčastníky volnočasových aktivit.

Celý článek5. 9. 2023