Praha 6 má sedmé partnerské město: slovenský Ružomberok

V úterý 3. prosince 2013 krátce po desáté hodině dopoledne získala městská část Praha 6 své už sedmé zahraniční partnerské město - slovenský Ružomberok. Memorandum o přátelství a spolupráci podepsali dnes v budově radnice Marie Kousalíková, starostka Prahy 6 a Ján Pavlík, primátor Ružomberku.

Hlavní foto

"Město Ružomberok je už sedmým zahraničním partnerským městem městské části Praha 6. Jsem velmi ráda, že právě na Slovensku, ke kterému máme stále nejblíže, je to město, ve kterém je velký prostor pro spolupráci v oblasti sportu, kultury a školství. Moc se na naši vzájemnou spolupráci těším," řekla Marie Kousalíková, starostka městské části Prahy 6.

"Velmi si toho vážím. Počínaje dneškem začínáme psát novou kapitolu vzájemné spolupráce a věřím, že bude úspěšná," řekl Ján Pavlík, primátor města Ružomberok.

Partnerská města má městská část Praha 6 vedle Slovenska také v Itálii, Rakousku, Německu, Francii, Rusku a Chorvatsku.

M E M O R A N D U M

 

Vycházejíce z historických souvislostí a přání obou stran zachovávat i po

další generace vzájemnou jazykovou a kulturní blízkost obou národů, 

vyjadřují  městská část Praha 6 a město Ružomberok

společné přání rozvíjet a upevňovat partnerství,

 zejména formou 

výměnných pobytů žáků a mládeže Prahy 6 a Ružomberku, spolupráce škol na společných projektech;

vzájemného setkávání aktivních seniorů Prahy 6 a Ružomberku;

sportovních utkání mezi sportovními kluby (např. fotbal, florbal, basketbal,

stolní tenis);

výměny lidových souborů a jiných kulturních těles, pořádání výstav, vzájemné účasti na stěžejních kulturních akcích; 

předávání zkušeností v otázkách správy města a ochrany životního prostředí.

Na fotografii: Vlevo - Ján Pavlik, primátor slovenského Ružomberoku a Marie Kousalíková, starostka městská části Praha 6.