Praha 6 má schválený rozpočet pro rok 2009

Zastupitelstvo Prahy 6 dnes schválilo rozpočet městské části na příští rok. Počítá s příjmy 921,6 milionu a výdaji 1658 milionů.
Hlavní foto

Schodek tak činí 736,4 milionu. Podle zástupce starosty Jiřího Fárka bude schodek hrazen z vnitřních zdrojů městské části. Pro rozpočet hlasovalo 36 zastupitelů, proti žádný, hlasování se jich zdrželo pět.

Rozpočet je předkládán jako schodkový s tím, že schodek ve výši 736.438 tis. Kč bude kryt z úrokově zhodnocovaných zůstatků na běžných účtech, z finančních prostředků uložených formou tzv. „Správy aktiv“ a vratkou části dočasně volných finančních prostředků, které byly dříve převedeny na Městskou část Praha 8 na odstraňování následků ničivých povodní z roku 2002.

"Nebudeme si brát jakýkoli úvěr nebo půjčku z externích zdrojů," řekl starosta Tomáš Chalupa v souvislosti se schodkem. Rozpočet počítá např. s výdaji na rekonstrukci Divadla Spejbla a Hurvínka, do rekonstrukcí mateřských škol a rozšiřování kapacit půjde přes 75 milionů korun, na opravy základní školy na náměstí Interbrigády dá městská část 38 milionů korun, na rekonstrukce a budování chodníků 103 milionů, obnova parků a veřejné zeleně bude stát 43 milionů korun (podrobný rozpis výdajů viz. přiložený soubor).

Podle Fárka Praze 6 narostly příjmy ze správních poplatků a dividend. Dotace hlavního města pro šestou městskou část činí 373,3 milionu korun. Příjmy z nájemného půjdou výlučně na opravy domovního bytového fondu. "Tento rozpočet vychází podle mého názoru z priorit této městské části," řekl Chalupa.

Související články

Případné mimořádné výdaje v souvislosti s pandemií covid-19, nárůstem cen za energie či nárůstem cen u stavebních prací Praha 6 v příštím roce pokryje z rozpočtových rezerv, jež byly stanoveny na celkem 83 milionů korun. Vyplývá to z rozpočtu na rok 2022, který dnes schválilo zastupitelstvo městské části. Rozpočtový plán počítá s příjmy téměř 779 milionů korun, provozní výdaje jsou předpokládány ve výši 787 milionů korun. Do rozvoje chce Praha 6 investovat celkem 530 milionů korun, nejvíce z toho v oblasti školství.

Celý článek17. 12. 2021