ÚŘAD BEZ KOMUNIKAČNÍCH BARIÉR S CIZINCI: PRAHA 6 JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU COMPETENCE

АДМІНІСТРАЦІЯ БЕЗ КОМУНІКАЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ З ІНОЗЕМЦЯМИ: ПРАГА 6 Є ЧАСТИНОЮ ПРОЕКТУ COMPETENCE

V loňském roce se městská část Praha 6 stala partnerem prestižního projektu, který chce zlepšovat komunikaci a kvalitu služeb úřadů směrem k cizincům v dané zemi. Aktuálně, mimo jiné s ohledem na příchod občanů Ukrajiny, probíhá sběr dat a zpětných vazeb od zahraničních klinetů úřadu pomocí online dotazníku (v odkazu níže).

Минулого року міський округ Прага 6 став партнером престижного проекту, котрий призначений для покращення комунікації та якості послуг для іноземців в цьому окрузі. Наразі, враховуючи прибуття громадян України, проходить збір даних та відгуків від іноземних відвідувачів адміністрації шляхом онлайн опитування (за посиланням нижче).

Hlavní foto

Cílem projektu COMPETENCE je posílení odborných dovedností zaměstnanců obcí, lepší propojení veřejné správy a společnosti a také aplikace vzdělávacích programů. Nedílnou součástí projektu je také překonávání předsudků a bariér, které v rámci komunikace s cizinci mohou vznikat.

Jaké má projekt fáze? Nejprve dochází ke sběru dat mezi zaměstnanci a u veřejnosti pomocí dotazníků. Na základě toho dojde ve spolupráci s expertními partnery z Norska k vytvoření vzdělávacích kurzů na míru tak, aby odrážely skutečné potřeby a problémy zaměstnanců městské části Praha 6. Podrobnosti a akce pro veřejnost bude úřad sdílet v rámci webových stránek.

Celý projekt je součástí EEA a Norway Grands Fund for Regional Cooperation a potrvá do konce roku 2023.  

Více o projektu zde:  competenceproject.eu

“The COMPETENCE project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.”

Ціль проекту КОМПЕТЕНЦІЯ (COMPETENCE) є підвищення кваліфікації муніципальних службовців, кращий взаємозв’язок державного управління та суспільства, а також застосування освітніх програм. Невід’ємною частиною проекту є також подолання упереджень та бар’єрів, які можуть виникнути у спілкуванні з іноземцями.

Які фази має проект? Спершу проходить збір даних між працівниками та у громадськості шляхом онлайн опитування. На основі цього, у співпраці з експертними партнерами з Норвегії, будуть створені індивідуальні навчальні курси, побудовані на основі реальних потреб та проблем працівників адміністрації Прага 6. Округ буде ділитися деталями та подіями для громадськості  на інтернет сторінці.

Весь проект є частиною ЄЕЗ та Грантового фонду Норвегії для регіонального співробітництва і триватиме до кінця 2023 року.

Більше про проект тут:  competenceproject.eu

“The COMPETENCE project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation.”

англ. «Проект КОМПЕТЕНЦІЯ фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через ЄЕЗ та Грантовий фонд Норвегії для регіонального співробітництва».