Praha 6 je dalším místem Czech Pointu

Pilotní provoz Czech POINT, do kterého se minulý měsíc jako třetí městská část zapojila i Praha 6, poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku.
Hlavní foto

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku, který činí 50,- Kč za každou i započatou stránku. Platí se na místě v hotovosti. Dnes své služby pomocí Czech POINTu v hlavním městě nabízí už šest městských částí.

„Centrum Czech Point má občanům především pomoci v komunikaci s úřady, protože přímo na jednom místě poskytuje ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku,“ říká tajemnice radnice Prahy 6 Lenka Pokorná.

Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Počet výstupů z Czech POINTu v Praze 6 k 28. 5. 2007

Katastr nemovitostí 52
Obchodní rejstřík 24
Živnostenský rejstřík  2