Praha 6 jako první zřídila vlastní LDN

Vyjádření Městské části Praha 6 týkající se publikovaného článku v MFD dne 7.7.2008 s názvem: „Za zdmi LDN-pacient je nula“.

Článek "Za zdmi LDN-pacient je nula" v dnešním vydání MF Dnes popisující praktiky a metody v Léčebně dlouhodobě nemocných v Chittussiho ulici v Praze 6-Bubenči odhaluje stav v SOUKROMÉ léčebně, která pouze shodou okolností sídlí ve stejném areálu jako jiná léčebna dlouhodobě nemocných, která je příspěvkovou organizací městské části.

Radnice Prahy 6 proto apeluje na důsledné oddělování obou subjektů, které spolu nemají vůbec nic společného, kromě stejné ulice, ve které sídlí. Každá z LDN má jiného zřizovatele, management, ekonomiku apod.

Městská část Praha 6 získala před několika lety do péče budovu Léčebny dlouhodobě nemocných v Chittussiho ulici v Praze 6. Předtím byl dům v majetku státu a o bezplatném převodu rozhodla vláda. Tímto krokem bylo zajištěno pokračování provozu léčebny a zajištění péče o dlouhodobě nemocné, kterou městská část v tomto zařízení již léta zabezpečuje a pravidelně finančně podporuje.

Léčebny dlouhodobě nemocných jsou většinou součástí zdravotnických zařízení nebo fakultních nemocnic. Pouze Léčebna dlouhodobě nemocných v Praze 6 – Bubenči, v ul. Chittussiho, byla zřízena radnicí Prahy 6 a to už v roce 1992. Až do roku 1997 fungovala léčebna jako rozpočtová organizace s kapacitou 100 lůžek. Jediným příjmem byl každoroční příspěvek od radnice, která hradila veškeré výdaje investiční i neinvestiční, přičemž na jen zajištění provozních výdajů vynaložila během šesti let částku přesahující 76 mil. Kč.

„Kromě každoročního příspěvku hradí městská část podle potřeby i vybavení léčebny. Například před sedmi lety to byla kompletní výměna všech lůžek za nová polohovací lůžka včetně matrací za zhruba 3 miliony korun. Lůžka jsou polohovací i výškově, takže se velmi zlepšila i možnost pohybu samotných pacientů,“ řekl ředitel bubenečské léčebny MUDr. Jiří Malý a dodal: „Situace v sousední soukromé léčebně, která pouze sídlí ve stejné ulici jako ta naše, je alarmující a někdo by se tím měl zabývat. Rozhodně potíže a přístup popisovaný v soukromé léčebně je v léčebně naší, tedy obecní nepřípustný. Náš personál zde pracuje řadu let, je stabilizovaný a svou práci má skutečně rád a má k ní respekt. Podle toho jsou také naše výsledky hodnoceny a nejlepším důkazem je neustály zájem pacientů o naše profesionální služby.“

Od roku 1998 hospodaří bubenečská léčebna dlouhodobě nemocných jako příspěvková organizace. Protože tržby od zdravotních pojišťoven nepokrývají veškeré náklady léčebny, poskytuje Praha 6 i nadále každoročně na krytí ztráty z hospodaření neinvestiční příspěvek. Za období 1998 - 2004 tak obdržela LDN z rozpočtu radnice téměř 37 mil. Kč.

Od vzniku léčebny až do loňska financovala Městská část Praha 6 provozní výdaje léčebny částkou přesahující 120 mil. Kč.

Videoreportáž ZDE